<p>De biljarters maken al dankbaar gebruik van het nieuwe pand.</p>

De biljarters maken al dankbaar gebruik van het nieuwe pand.

(Foto: Picasa)

Willemien: de nieuwe huiskamer

Ik denk dat in grote letters haar naam nog zal gaan pronken op het voormalige pand van Univé aan de Wilhelminastraat 5 in Oldenzaal. Wilhelmina; ze was het langst zittende staatshoofd en ik spreek dan ook de wens uit dat het samenwerkingsverband tussen Impuls en Kunstschool Kaliber van een zelfde omvang en in tijd mag gaan worden. 

OLDENZAAL - Regeren is vooruitzien en dat is aan Impuls en Kunstschool Kaliber mee gegeven. Impuls en Kaliber hebben hun nieuwe onderkomen gevonden en men is nu bezig de huiskamers en kantoorruimten in te richten. De huiskamers van Oldenzaal wel te verstaan, waar plek is voor een ieder en zeker voor de eenzame en de alleenstaande en mensen met beperkingen. 

De huiskamer waar hopelijk ook plaats wordt vrijgemaakt voor de heren senioren van de ‘proattoafel’, want met je rollator en of scootmobiel uitwijken naar de nieuwe praatgroep in het Stakenboer in Berghuizen lijkt mij voor deze senioren uit hartje stad geen optie. De verhuizing van de organisaties is achter de rug maar zo te zien moet er zowel binnen als buiten nog het nodige gebeuren alvorens het geheel zal voldoen aan de wensen voor gebruiksvriendelijkheid. Een datum voor een officiële opening is op dit moment dan ook nog niet bekend. Dit zal denk ik op een nader tijdstip gaan gebeuren.

Nu de dames van Twents Zilver zijn vertrokken, maar waar ze de weg hebben voorbereid om kunst en cultuur ook bij ouderen en mensen met beperking voort te zetten kan de ingeslagen weg zijn vruchten gaan afwerpen. Kwiek zijn en kwiek blijven met kunst en muziek; daar zijn Anita Kunsten Tineke Postumus met Twents Zilver ruimschoots in geslaagd. Het zal zonde zijn dat wat ruim twee jaar lang door deze gemotiveerde dames tot stand is gebracht en door de gemeenten Oldenzaal en Enschede financieel is ondersteund, dat dit niet wordt voortgezet.

Zo’n drie jaar geleden waren ze het avontuur aangegaan, muziekschool Kaliber en Impuls trokken samen op om te zaaien en oogsten. Nu is het zover; de architect is er in ieder geval in geslaagd om aan de bewoners van het pand en zeer zeker aan de bezoekers een onderkomen aan te bieden voor de vele activiteiten die op de Impuls-agenda worden genoemd. Dance 55+, gezond natuur wandelen, Yoga voor mantelzorgers, cognitieve fitness, maken van een levensboek, het Alzheimercafé en hopelijk ook het dementievriendelijk koor ‘Vergeet mij niet’, evenals de zeer gewaardeerde praatgroep voor mannen 65 +.

Het voorkomen van of wegnemen van de eenzaamheid, het zich niet buitengesloten voelen, zingeving voor jong en oude en laten ervaren dat je er nog toe doet. Van de week kwam ik even een kijkje nemen bij de biljarters, wat een rijkdom drie biljarts met zo vele keus. Saamhorigheid en gezelligheid waren duidelijk aanwezig.

Meer berichten
 
Auto zoeker