Samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid Hulsbeek

OLDENZAAL - Eigenaar Regio Twente en de gemeente Oldenzaal slaan de handen ineen op het gebied van toezicht en handhaving op Recreatiepark Het Hulsbeek.

Het terrein van het recreatiepark Het Hulsbeek is een openbare plaats waar de gemeente Oldenzaal de verantwoordelijkheid heeft om toezicht te houden en waar nodig te handhaven. Daarnaast zorgt de Parkmanager voor de controle op de naleving van de huisregels van Het Hulsbeek. De naleving van regels is niet voor alle bezoekers vanzelfsprekend. Toezicht en handhaving zijn daarom noodzakelijk. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren hebben de gemeente en de Regio Twente afspraken voor de samenwerking in een convenant vastgelegd. Zo zorgen de partijen er samen voor dat Het Hulsbeek een fijne en veilige plek is en blijft voor alle bezoekers.

Duidelijke regels
Regio Twente beheert en exploiteert recreatiepark Het Hulsbeek. Als eigenaar heeft Regio Twente in het belang van de leefbaarheid en veiligheid en ter voorkoming van overlast en schade, huisregels opgesteld voor een bezoek van het recreatiepark. De controle op de naleving hiervan ligt bij het Parkbeheer van het Hulsbeek. Het terrein van het recreatiepark Het Hulsbeek is een openbare plaats. De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving in de openbare ruimte en heeft hiervoor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst.

Samenwerking bekrachtigd
In een convenant hebben de gemeente en Regio Twente de afspraken vastgelegd over de samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. Door samen te werken kan efficiënter en effectiever toezicht gehouden worden op Het Hulsbeek. De BOA’s verrichten de werkzaamheden in afstemming met de parkmanager. Het doel van deze samenwerking is de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid op Het Hulsbeek. Kleine ergernissen en verstoringen die met toezicht en handhaving te voorkomen of op te lossen zijn, worden aangepakt en waar nodig wordt er bestraft. In 2020 is al in de geest van het convenant gehandeld door de gemeente Oldenzaal en Regio Twente. Dit werd gezien als een proefjaar. Door de ondertekening van het convenant is de samenwerking formeel bekrachtigd.

Meer berichten
 
Auto zoeker