Column: Reuring in de Stad

Gemeenten krijgen al maanden minder geld binnen door de coronacrisis. Veel gemeenten zitten al financieel krap door de tekorten die enorm gaan knellen. Het water staat veel gemeenten al tot aan de lippen. Daarom is het noodzakelijk dat er druk wordt uitgeoefend op het Rijk voor het doen compenseren van kosten en inkomsten. Buurthuizen dicht, bibliotheken sluiten, minder parkeerinkomsten, geen huurinkomsten van theater en het gebruik van zalen en sportterreinen, minder belastingen. De kans bestaat dat de gemeente straks ten koste van ons de burgers moeten gaan hakken in de begroting. De OZB dan maar met 10 of 15 procent verhogen. We zullen het nog moeilijk krijgen hoor ik steeds vaker. De gemeenten zullen rekening moeten houden met allerlei scenario’s. Maar we weten toch, de overheid beslist en wij betalen de rekening. Vorige week belde Marcel met de opmerking “Kaatje gaat het jaarlijkse etentje van Heren voor Heren in november wel of niet door?” Twee heren, Jordy en Joris van de Ronde Tafel Oldenzaal gebeld. Jazeker het etentje gaat door, maar nu in een andere vorm, mogelijk door thuis te bezorgen. Klasse toch, dat men probeert initiatieven die voor twee jaar geleden zijn gestart overeind te houden ondanks de crisis. Ook de vraag van Riet “Kaatje, weet je of de herdenking met Allerzielen op de begraafplaats doorgaat?” Nolet Bult gebeld, jazeker gaat dit door, maar in een andere vorm, ik laat het je nog weten hoe wij het gaan organiseren. Ook de opmerking van Christel kwam goed over. “Kaatje, weet je dat de meditatie viering van Maroesjka hier in ons tehuis goed worden ontvangen?” Bemoedigend. “Kaatje, je moet het bed van de kunst- en cultuursector eens opschudden”, was de opmerking van Gea. Geen stadsdichter meer in de Boeskoolstad is een verarming voor de zo dichterlijk beschreven cultuurstad. Twee jaar geen stadsdichter is een gemis. Maar gelukkig wordt dit deels gecompenseerd door Marian, Paul en Els. Ze zijn alle drie rijp om mee te solliciteren naar het stadsdichterschap 2020 - 2022. Ze doen het gratis en het bespaart op de gemeentekas.

Een jonge vrouw (ze wil mee solliciteren) belde met de vraag “Kaatje weet je of een vrouw ook Nachtburgemeester kan worden?” Volmondig ja, was mijn antwoord. “Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen?” was haar tweede vraag. Ik moest het antwoord even schuldig blijven. In de wandelgangen vernam ik dat de huidige Nachtburgemeester probeert zijn zittingstermijn te verlengen tot 4 jaar. Anders dan is afgesproken bij het aantreden van de eerste Oldenzaalse Nachtburgemeester. Reuring is er in onze stad en dat is goed. En zijn er dus veel zaken om over na te denken. Een ding hoop ik dat het niet ten koste gaat van de minder draagkrachtigen, de eenzame en de minderheden in onze stad.

Kaatjeknip oktober 2020
Reactie: knipkaatje@gmail.com

Meer berichten
 
Auto zoeker