Extra maatregelen bij griepprik Oldenzaal

OLDENZAAL - Er komen dit jaar geen extra locaties voor het halen van de griepprik. Wel zullen de huisartsen aanvullende maatregelen treffen om dit veilig te laten verlopen.

De gemeente Oldenzaal laat dit weten naar aanleiding van vragen van de WG-fractie. Deze maakt zich zorgen over de verwachte extra drukte bij het halen van de griepprik dit jaar. Zij vroegen dan ook of het niet verstandig is om op meer plekken te vaccineren dan alleen op de gebruikelijke TCC locatie Potskampstraat. Wachtrijen zijn immers niet de bedoeling.

Maatregelen
De artsen en gemeente nemen wel maatregelen. Zo werkt men dit jaar met tijdsblokken om bezoek te spreiden. Ook duurt het vaccineren niet 3,5 maar 10 uur. Verder worden looproutes en markeringen aangebracht. De gemeente en artsen werken nu aan een concreet plan van aanpak voor een veilig verloop van deze griepprik-vaccinaties.

Meer berichten
 
Auto zoeker