Stakenkamplaan moet duurzaam verkeersveilig worden

OLDENZAAL - De gemeente zet de puntjes op de I door de weg van de Stakenkamplaan onder handen te nemen. Dit is het laatste stuk van dit gedeelte Zuid-Berghuizen dat nog niet duurzaam verkeersveilig is gemaakt. De inwoners zelf wordt gevraagd hoe zij de inrichting van hun straat graag voor zich zien.

Door de straat duurzaam verkeersveilig te maken wordt het wegbeeld aanzienlijk rustiger gemaakt. Dit heeft, behalve het prettige aanzien, als voordeel dat het overzichtelijker en dus veiliger is. De straten om de Stakenkampenlaan heen zijn al eerder op deze manier aangepast. Nu is het moment dat de Stakenkampenlaan toe is aan onderhoud. Onder andere het asfalt moet vernieuwd worden en delen van het riool in de straat zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft besloten om deze werkzaamheden te combineren met de herinrichting van de straat.

Duurzaam herinrichten
Bij de herinrichting horen ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Zo wordt de straatverlichting aangepast en verduurzaamd, net als de opvang van regenwater. Het groen in de straat wordt opnieuw ingericht, met als doel dat de afwatering in de straat verbetert. Het asfalt in de straat zal worden verwijderd en gaat plaats maken voor klinkers.

Inspraak
Het college is van plan om de bewoners van de straat te betrekken bij deze plannen. Zij zullen een uitnodiging ontvangen om mee te denken, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het budget en de mogelijkheden. Maar voor het zo ver is moet het budget voor dit project, geschat op zo'n 212.500,- euro, eerst worden toegezegd door de gemeenteraad. Pas als de raad akkoord heeft gegeven kan worden begonnen met de voorbereidingen. Het college is optimistisch en hoopt aan het begin van 2020 van start te kunnen gaan met de werkzaamheden om ook dit laatste gedeelte van de buurt duurzaam en verkeersveilig te maken.

Meer berichten
 
Auto zoeker