Een goede start voor de jongste kinderen is belangrijk om fijn op te groeien in Oldenzaal.
Een goede start voor de jongste kinderen is belangrijk om fijn op te groeien in Oldenzaal.

Gemeente en partners zetten in op goed opgroeien in Oldenzaal

Algemeen

Goed en gezond opgroeien in de brede zin; dat is wat de gemeente graag voor álle kinderen wil. Om de volgende, positieve stappen te zetten tekent de gemeente komende maandag een nieuwe convent voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

OLDENZAAL - De gemeente maakt hiermee afspraken tussen de basisscholen, kinderopvang en GGD Jeugdgezondheid. Iedereen die dus een directe invloed heeft op de vroege ontwikkeling van kinderen. Met dit convenant werken deze partners aan een hoge pedagogische kwaliteit van peuteropvang voor alle peuters vanaf 2 jaar. Dit past bij de ambitie van de gemeente om de jeugd kansrijk te laten opgroeien. 

In een plan van aanpak staat beschreven hoe de opvang in Oldenzaal kansrijker wordt. Bijvoorbeeld door de wijze van samenwerking en het verder ontwikkelen van de doorgaande leerlijn. Maar ook door te zorgen voor de benodigde ruimte, (opleiding van) personeel en middelen. Wethouder Maaike Rödel: “We willen heel graag dat alle kinderen in Oldenzaal gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen. Je kunt niet kiezen waar je bedje staat, maar we kunnen in onze stad wel proberen om alle kinderen een goede start te geven. Door het ondertekenen van dit convenant nemen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de voor- en vroegschoolse educatie. We werken samen om alle kinderen al vanaf 2 jaar een plekje te bieden op een hele goede opvangplek. Zo’n rijke pedagogische omgeving is voor elk kind van toegevoegde waarde, ook als je extra aandacht nodig hebt. Gewoon in dezelfde groep. Op die manier maken we geen onderscheid en krijgen alle kinderen dezelfde kans. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling!”

Met dit convenant voert Oldenzaal haar taken uit zoals dit in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) staat voorgeschreven. Het nieuwe convenant markeert de start van een intensief en interprofessioneel samenwerkingstraject tussen de professionals van onderwijs, opvang en zorg. Daarmee wordt in de stad een optimale doorgaande leerlijn neergezet en krijgt VVE in Oldenzaal blijvend een plek binnen het Passend Onderwijs. De betrokken organisaties zijn het primair onderwijs (Stichting KONOT, Consent, de Nutsschool en de Vrijeschool de Zevenster), de kinderopvangorganisaties (Columbus Junior, Kiekeboe (Humankind), Partou/Smallsteps) en GGD.

Afbeelding
Gabbiano: stijlvol én met oog voor kwaliteit! 23 uur geleden
Afbeelding
O.C.V. de Vennemuskes houdt een Kerstbingo 9 dec., 15:42
Afbeelding
Voetenbord met tv-lift bij totaalBED 9 dec., 11:47
Afbeelding
Lezing over kloosterleven 8 dec., 16:41
Afbeelding
Muze Kwartet treedt op in het Stadsheater De Bond 8 dec., 15:28
Afbeelding
Enquête parkeren in de binnenstad 8 dec., 13:42
Afbeelding
Brandveilig met peuters in huis 8 dec., 13:39
Afbeelding
Vrijwilligers in het zonnetje gezet 8 dec., 12:36