<p>De grijze kolos is nu nog het exclusieve domein van de gemeente. Dit moet straks een bredere invulling krijgen.</p>

De grijze kolos is nu nog het exclusieve domein van de gemeente. Dit moet straks een bredere invulling krijgen.

(Foto: )

Gemeenten willen meer samenwerking

De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen gaan kijken hoe zij in de toekomst nog nauwer samen kunnen werken. De drie gemeenten starten hiervoor een verkennend onderzoek. De ambitie is om samen het hoofd te bieden aan de bredere uitdagingen waar zij in de toekomst mee te maken krijgen.

OLDENZAAL - De afgelopen jaren waren er diverse grotere ontwikkelingen op het gebied van gemeenten en hun taakstellingen. Zo schoof de Rijksoverheid steeds meer van haar taken af op gemeenten, zoals bij zorg, participatie, werk en inkomen. Gemeenten kwamen hierdoor ook voor nieuwe uitdagingen te staan; zo moesten zij zelf kennis en beleid ontwikkelen wat eerder buiten hun taakveld lag.

Voor met name de kleinere gemeenten is het aangaan van bestuurlijke samenwerkingen een mogelijkheid om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zo beschikt een grotere gemeente bijvoorbeeld over een grotere hoeveelheid kennis en een gespecialiseerde afdeling dan een kleinere gemeente die slechts mondjesmaat met een bepaalde taak te maken kreeg. Het is dan logischer om taken hier onder te brengen. Zo hevelde de gemeente Losser al in 2011 bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering over naar de gemeente Enschede. Dinkelland en Tubbergen werken sinds 2012 nauw samen onder de noemer Noaberkracht; de beide gemeenten delen hierbij effectief één ambtelijke organisatie. Beide gemeenten hebben hun eigen gemeenteraden, eigen burgemeesters en wethouders en leggen ook hun eigen accenten in beleid. Een samenwerking met bestuurlijke zelfstandigheid in de hoogste lagen dus.

Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal willen nu kijken de mogelijkheden om binnen deze drie gemeenten verder samen te werken. Nu zijn er al regiobrede samenwerkingen tussen de 14 Twentse gemeenten, zoals bij het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid. Men wil kijken welke andere gebieden kansen bieden. De ambtelijke organisatie van Oldenzaal is nu nog goed toegerust op haar taken, zo blijkt volgens de gemeente uit een recente benchmark. Wel zijn er uitdagingen, zoals de alsmaar toenemende complexiteit van de digitale infrastructuur. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal: “De ontwikkelingen die op ons afkomen baren ons zorgen. Daarom starten we samen met Noaberkracht een verkenning op naar de mogelijke meerwaarde die ambtelijke samenwerking oplevert. Noaberkracht is daarbij voor ons een logische keuze gezien de positieve ervaringen die we nu al op onderdelen zien en bovendien sluiten de bestuursstijlen van de betrokken gemeenten goed op elkaar aan.”

Op 20 en 21 december zullen de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen gevraagd worden om in te stemmen met de verkenning. Dit moet dan wel een duidelijke meerwaarde opleveren voor de betrokken gemeenten, zo benadrukken zij. Tevens zullen inwoners actief betrokken worden bij deze verkenning, zo benadrukken zij. Van fusies of dergelijke is dan ook geen sprake, zo is de collectieve boodschap.

Meer berichten
 
Auto zoeker