Kwijtschelding huur voor Oldenzaalse sportclubs

OLDENZAAL - Door de coronamaatregelen kunnen de accommodaties voor binnen- en buitensport niet of nauwelijks gebruikt worden. Het college van B&W heeft besloten om voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 de huur voor de binnensportaccommodaties en voor de kleedkamers op de buitensportaccommodaties kwijt te schelden.

De huur voor de sportvelden wordt gedeeltelijk kwijtgescholden. Eerder al besloot het college om de huursom aan de sportverenigingen van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden. Door de coronamaatregelen waren alle kantines op sportaccommodaties vanaf 29 september 2020 wederom gesloten. Vanaf 14 oktober moesten ook de kleedkamers weer dicht. Sportverenigingen hebben vanaf dat moment nog wel gebruik kunnen maken van de sportvelden. De jeugd mocht nog trainen, wedstrijden waren verboden. Vandaar dat voor de huur van sportvelden een gedeeltelijke kwijtschelding geldt, naar rato van het aantal jeugdleden. In het vierde kwartaal was het trainen in een binnensportaccommodatie niet mogelijk.

Ondersteuning
Voor de maanden oktober, november en december 2020 zijn er vanuit de gemeente geen huurfacturen gestuurd voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties. Tot nu toe was er nog sprake van uitstel van huurbetaling en niet van afstel. Het college heeft nu besloten om de huursom van de binnensportaccommodaties en van de kleedkamers voor de buitensport voor het vierde kwartaal van 2020 kwijt te schelden. En een percentage van de veldhuur. Voor Oldenzaal gaat het in totaal om een bedrag van ongeveer 41.000 euro. Met deze kwijtschelding hoopt de gemeente sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden in deze onzekere periode.

Nieuwe regeling
Vanaf 9 maart 2021 is de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) door het ministerie geopend. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van de huurkwijtschelding. Het college heeft besloten een aanvraag in te dienen. In de loop van 2021 wordt duidelijk welke compensatie toegekend wordt voor dit jaar. Voor het vierde kwartaal van vorig jaar is vanuit het Rijk 30 miljoen euro voor alle aanvragers beschikbaar gesteld. De hoop is ook nu weer op een nette bijdrage.

Meer berichten
 
Auto zoeker