Foto: Ronald Wilfred Jansen / Shutterstock.com

Oldenzaalse bermen steeds vaker een grote, smerige bende

OLDENZAAL - Zwerfafval in de bermen langs ‘s lands wegen is geen nieuwe uitvinding. Maar helaas lijkt de overlast door weggegooide rommel in Oldenzaal steeds erger te worden.

Ondanks de vele campagnes en opruimacties gaan veel mensen ronduit asociaal om met hun afval. Sinds de start van de coronacrisis is dit ook nog eens toegenomen, zo constateert de fractie Werknemers Groepering. Zij vragen in een uitgebreide brief aan het college van B&W om meer inzet om dit terug te dringen.

Vunzige fietsroute
De WG’ers gingen op de pedalen om een deel van de F35 te fietsen waar deze Oldenzaal binnenkomt. Het beeld begint al slecht; de directe omgeving van fast-food keten McDonald’s ligt bezaaid met afval van de hier afgehaalde maaltijden. Onder meer doordat afhalen wel kan, maar opeten in het restaurant niet mogelijk is. Zo werd op en om de carpoolplaats veel afval gegooid. De WG benadrukt dat McDonald’s daadwerkelijk ook zelf veel opruimt - maar uiteraard niet overal. Zo ligt er eigenlijk in alle richtingen verderaf van het pand ook nog veel afval in de bermen. Overigens ook veel rommel wat niet afkomstig is van deze keten; mensen gooien ook veel ander spul gewoon van zich af. Dit is extra hinderlijk wanneer bijvoorbeeld glazen bierflesjes kapot gegooid worden nabij de fietspaden.

Actie nodig
Het afval levert een onaangename blik op; een slecht visitekaartje voor mensen die Oldenzaal bezoeken en overal rommel zien. Bovendien is dit een extra belasting voor het milieu die zeker onwenselijk is. De gemeente verzoekt het college van B&W dan ook om te kijken welke acties ondernomen kunnen worden om dit te verbeteren. Zo noemen zij het aanscherpen van eventuele afspraken met McDonald’s om ook wat verder op te ruimen. Daarnaast zou men de Provincie Overijssel aan kunnen spreken om hun carpoolstrook vaker op te ruimen. Het opruimen van afval bij bushaltes komt dan weer voor rekening van de busmaatschappijen. Kortom, de WG wil graag dat Oldenzaal een brede groep aanspreekt op het opruimen. Uiteraard is dit ook vooral een kwestie van het gedrag van mensen zelf; zo zou de gemeente positieve experimenten uit kunnen voeren om sociaal wenselijk gedrag te stimuleren.

Meer berichten
 
Auto zoeker