Jaarlijkse contactmiddag van Oud Oldenzaal

Jaarlijkse contactmiddag van Oud Oldenzaal

OLDENZAAL - Zaterdag 25 mei waren de leden/bezoekers van de site Oud Oldenzaal bijeen voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag. De samenkomst vond plaats bij restaurant Ter Stege maar de opkomst viel nogal tegen. Ruim honderd personen hadden zich aangemeld, slechts dertig leden waren gekomen.

Het programma dat was gekozen verdient een compliment. Men had gekozen om een bezoek te brengen aan het Museum Palthe Huis. Onder deskundige leiding van Ben Wubbels en Rijn van Welij werden de deelnemers geïnformeerd over het oude uit de geschiedenis dat in Oldenzaal is overgebleven. Wie Oldenzaal wil leren kennen stapt even in de tijdmachine die het Palthe Huis biedt en ervaart de rijke historie van onze stad. Wat opviel was dat het voornamelijk senioren waren die deelnamen aan deze bijeenkomst en rondleiding. Nu Oldenzaal is gestart met het vergroten voor de aandacht en behoud de cultuur van onze stad viel de belangstelling van jongeren tegen. De oorzaak komt mogelijk ook door het strenge beleid dat de beheerders van de site Oude Oldenzaal voeren. De jeugd zou meer in de gelegenheid moeten worden gesteld om de verhalen te vermenigvuldigen op de site. Het streven om dit jaar 5000 leden/deelnemers te halen is dan ook niet bereikt. Zaak om het beleid omtrent de actualiteit te verruimen, zodat ook jeugdigen worden betrokken bij de geschiedenis- en cultuurbank van Oud Oldenzaal.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Op de foto: Vrijwilliger Ben Wubbels vertelt graag over de historie van zijn stad.

Meer berichten
 
Auto zoeker