Afbeelding
Foto: Shutterstock

Opvang statushouders in Hotel De Kroon voor 2 jaar

Algemeen

De gemeente Oldenzaal gaat vanaf begin oktober statushouders opvangen in Hotel De Kroon. Het gaat dan om mensen die al de gehele asielprocedure doorlopen hebben en definitief in Nederland mogen blijven wonen.

OLDENZAAL - Deze nieuwe Oldenzalers kunnen tijdelijk wonen in Hotel De Kroon, totdat zij door kunnen stromen naar permanente huisvesting. Ondertussen starten zij al met de inburgering in de samenleving. Gemeenten zijn verplicht om statushouders zo snel mogelijk op te vangen. Momenteel blijft de doorstroom nog achter bij de ambitie, wat één van de factoren is van de drukte en problemen bij Ter Apel en andere AZC’s. Oldenzaal moet in de tweede helft van dit jaar 45 statushouders opvangen. Om dit op korte termijn uit te voeren heeft de gemeente afspraken gemaakt met het hotel om hotelkamers te huren voor de periode van twee jaar. De gemeente nodigt buurtbewoners persoonlijk uit om hen bij te praten over deze opvangplannen. De opvang van statushouders levert naar verwachting geen problemen op; deze groep heeft immers de benodigde procedure doorlopen en krijgt actieve begeleiding tijdens het inburgeren. Wel leverde het via Facebook de nodige discussie op gezien de kosten voor huur.

!
Afbeelding
Nieuwe schrijfgroep 25 sep, 14:08
Afbeelding
Goede wijn behoeft geen krans: geslaagd eerste Twents Wijnfeest 25 sep, 13:06
Afbeelding
Leer anders naar kunst te kijken met deze cursus 24 sep, 14:25
Afbeelding
Kledinginzameling voor maneges met goed doel 24 sep, 13:04
Afbeelding
Gemeente praat met sportsector 23 sep, 15:11
Afbeelding
De kermiskroket gaat met de tijd mee 23 sep, 14:20
Afbeelding
GGD Twente voert weer een groot onderzoek uit 23 sep, 13:50
Afbeelding
Rabobank geeft de clubs een steuntje in de rug 23 sep, 13:29