Afbeelding

Informatieavond over spoorveiligheid

Algemeen

Het vervoer per spoor van mens en materiaal speelt een belangrijke rol in de samenleving. We maken er dankbaar gebruik van voor het krijgen van onze spullen en om ergens heen te reizen. De toegenomen drukte op het spoor levert echter ook uitdagingen op. Om hierover te praten wordt op woensdag 6 juli een informatieavond gehouden waar het thema spoorveiligheid centraal staat.

OLDENZAAL - Rondom het spoor in Oldenzaal spelen verschillende ontwikkelingen: zo is er de versnelling van de Intercity Amsterdam-Berlijn en de noordelijke aftakking van de Betuwelijn, waardoor uiteindelijk ook meer goederen via Oldenzaal gaan. Ook zijn een aantal situaties rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor in de media geweest. Genoeg redenen voor de gemeente Oldenzaal om inwoners uit te nodigen voor een informatieavond op woensdag 6 juli om 19.00 uur. Tijdens deze avond krijgen inwoners uitleg over situaties op het spoor en de actuele ontwikkelingen. Omwonenden zijn per post uitgenodigd, daarnaast is de avond toegankelijk voor alle belangstellenden. 

De informatieavond vindt plaats op woensdag 6 juli van 19.00 tot 20.30 uur in hal van het gemeentehuis aan de Ganzenmarkt. Belangstellenden kunnen zich tot 1 juli aanmelden via aanmelden@oldenzaal.nl Dit onder vermelding van de naam en ‘informatieavond spoor & veiligheid’. Wie niet zelf aanwezig kan zijn maar wél vragen wil stellen kan deze ook vooraf aanleveren per email.

De gemeente ziet vervoer per spoor als een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid en vitaliteit van de stad en regio, zo benadrukken zij in de uitnodiging. Samen met diverse partners zorgen zij er voor dat dit wel veilig verloopt. “Tijdens de informatieavond bespreken we wat de ontwikkelingen rondom het spoor betekenen voor Oldenzaal: de Noordelijke aftakking van de Betuwelijn, de versnelling van de Intercity Amsterdam - Berlijn, de verduurzaming van de lijn Zutphen - Hengelo - Oldenzaal, en de wijzigingen op de lijn Bielefeld - Hengelo (RB61).

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Oldenzaal een veilig gevoel hebben bij het wonen in de nabijheid van het spoor. Mocht er een incident plaatsvinden op of rond het spoor dan komen de hulpdiensten volop in actie, maar inwoners kunnen zelf ook iets doen. Tijdens de avond wordt door de Veiligheidsregio informatie gegeven over hoe te handelen tijdens een incident.

Afbeelding
Dementietafel Beleven in Muziek 28 sep., 16:31
Afbeelding
Werken op Kind-jeugdlocatie de Molenwiek van Aveleijn 27 sep., 20:06
Afbeelding
'Wil je niet missen: Pasar Malam Asia in Enschede!' 27 sep., 17:23
Afbeelding
'Twentse nuchterheid is de kracht van Voshaar' 27 sep., 13:25
Afbeelding
Een avondje uit met het Blauwnet Avondretour 24 sep., 18:22
Afbeelding
Expeditie Springendal: voor natuurliefhebbers 24 sep., 13:39
Afbeelding
Grote Clubactie start in Oldenzaal 23 sep., 17:30
Afbeelding
Gamma geeft tips over gereedschap 23 sep., 10:16