<p>Nederlandse militairen leverden door de jaren heen een belangrijke bijdrage aan vrede en veiligheid.</p>

Nederlandse militairen leverden door de jaren heen een belangrijke bijdrage aan vrede en veiligheid.

(Foto: Shutterstock)

Veteranendag is extra beladen dit jaar

Komende zaterdag 25 juni is weer de landelijke Veteranendag. Een dag waar we collectief stil staan bij de inzet van militairen ten behoeve van vrede en veiligheid. Dit jaar hebben activiteiten zoals de herdenkingen rond de Tweede Wereldoorlog en de Veteranendag een extra beladen karakter gekregen. Het spook van oorlog in Europa bleek helaas niet geheel uitgebannen. Voor veel militairen die ooit uitgezonden zijn geweest kan het weer veel herinneringen naar boven halen.

TWENTE - Volgens het Nederlands Veteranen Instituut waren er op 1 januari dit jaar precies 103.850 veteranen in Nederland. Het ging hierbij om ruim 25.800 mensen die nu in dienst zijn, evenals 78.050 postactieven. Belangrijk om te weten, zo benadrukt men, is dat de definitie van ‘veteraan’ sinds 2012 anders is dan voorheen. Ook mensen die in actieve dienst zijn worden bij deze groep gerekend, eerder was dit niet het geval.

Verreweg de meeste veteranen zijn of werden ingezet bij vredesmissies; ruim 86.000 stuks. Hierna volgen de mensen die ingezet zijn in Nieuw-Guinea (8.750 veteranen) en Nederlands-Indië (6.300 veteranen). Van de Tweede Wereldoorlog zijn er nog 1.700 veteranen in leven en van de Korea-oorlog nog 350. De grootste groep veteranen behoort tot de leeftijdscategorie 41 tot en met 50 jaar. Vooral naar de jonge generatie veteranen gaat veel aandacht uit; voor hen zijn de ervaringen nog vers en niet altijd makkelijk om te verwerken. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor dit belangrijke thema gekomen. Zo kan men via het Nederlands Veteranen Instituut veel passende ondersteuning krijgen.

De landelijke Veteranendag wordt zaterdag weer gehouden in Den Haag. Met onder meer een goed gevuld Malieveld, een fly-past en een indrukwekkend defilé. Ruim achttien eenheden van van de krijgsmacht krijgen ook een zogeheten cravate bevestigd aan hun vaandel; een unieke blijk van waardering voor hun inzet in Afghanistan. Een en ander zal dan weer afgesloten worden met een slotconcert. Wie er niet bij kan zijn maar wel graag de activiteiten mee wil maken kan zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur kijken op NPO 1 wat live aanwezig is.

Uiteraard worden ook in de gemeenten zelf de nodige activiteiten gehouden om veteranen niet alleen te bedanken voor hun inzet, maar ook om ze gelegenheid te geven verhalen uit te wisselen. Zeker gezien de huidige tijd zal dit bij velen een welkome insteek zijn. Het conflict in Oekraïne en de aanverwante beelden die we op TV zien zullen voor veteranen die bijvoorbeeld dienden in Bosnië herinneringen oproepen. Zeker nu het kabinet overweegt om weer militairen naar Bosnië te sturen als zichtbare aanwezigheid van NAVO in Oost-Europa.

Meer berichten
 
Auto zoeker