<p>Sfeerbeeld van hoe het complex De Nieuwe Post er uit komt te zien.</p>

Sfeerbeeld van hoe het complex De Nieuwe Post er uit komt te zien.

Nieuwe invulling oude PostNL-locatie

De herontwikkeling van de voormalige PostNL-locatie in Oldenzaal komt steeds dichterbij. De gemeente wil dit braakliggende terrein tussen de Deurningerstraat, Vijfhoek en het Singelpark weer een mooie nieuwe bestemming geven.

OLDENZAAL - Het college heeft besloten uitgangspunten voor dit gebied vast te stellen, waardoor de ontwikkeling van dit gebied kan starten. Het plan is om hier winkels en een woon- en zorglocatie met een Oldenzaalse huiskamer te vestigen. Het gebied waarvoor uitgangspunten vastgesteld zijn bestaat in principe uit drie locaties: de voormalige PostNL-locatie zelf, de hoek Langestraat-De Vijfhoek en de doorgang Deurningerstraat - Hofstraat/Langestraat.

Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) heeft deze uitgangspunten in samenspraak met de gemeente Oldenzaal opgesteld. Wethouder ruimtelijke ordening Rob Christenhusz: “We gaan graag met de HMO aan de slag om het gebied te transformeren tot een aantrekkelijke locatie.’’

Het idee is om op de voormalige PostNL-locatie een complex ‘De Nieuwe Post’ neer te zetten met een Oldenzaalse huiskamer van 230 vierkante meter, 33 woonzorgeenheden, ongeveer 21 appartementen, ruimte voor winkels en een plein. Daarnaast is het een wensbeeld, in afstemming met WBO Wonen, om sociale huurwoningen te vestigen. Ondertussen is de doorgang al gemaakt van de Deurningerstraat naar de Hofstraat/Langestraat. Op deze locatie wordt daarnaast ruimte gemaakt voor wonen en winkelen.

Wethouder binnenstad en openbare ruimte Evelien Zinkweg: “Al deze ontwikkelingen samen geven een mooie impuls aan dit deel van de binnenstad. De doorgang met het plein aan de achterzijde van de bibliotheek wordt nog verbeterd. Binnenkort gaan we aan de slag met omwonenden en betrokkenen om deze locatie een groene invulling te geven, zodat het een fijne plek wordt om te verblijven.”

Tot slot heeft HMO het plan om de entree van het pand Langestraat 6/6a te verplaatsen naar de andere kant (hoek Langestraat - de Vijfhoek). Op die manier komt er meer levendigheid bij het plein aan de achterzijde van de bieb. Met de gebiedsontwikkeling wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Omwonenden hebben eerder tijdens informatieavonden meegedacht over de invulling van de openbare ruimte. Het plan is echter omvangrijker geworden dan in eerste instantie was bedacht en de functie van de Deurningerstraat is veranderd naar een woon-/ winkelstraat. Daarom betrekt de gemeente Oldenzaal graag opnieuw omwonenden en belanghebbenden. Samen met landschapsarchitect OKRA wordt dit proces in juli opgestart. Omwonenden en belanghebbenden ontvangen hierover een brief van de gemeente.

Nu het college heeft besloten in stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied en de gemeenteraad hierover te informeren, kan de gebiedsontwikkeling in gang gezet worden. De planning is om zoals hierboven beschreven in juli omwonenden te betrekken bij de inrichting van de doorgang Deurningerstraat. Daarnaast koersen de gemeente Oldenzaal en HMO erop om einde dit jaar het bestemmingsplan voor het complex ‘De Nieuwe Post’ rond te maken. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project? U kunt bellen naar (0541) 58 81 11 of email: info@oldenzaal.nl 

Meer berichten
 
Auto zoeker