Voorlezen is leuk! Het versterkt de band met een kind en stimuleert de fantasie en taalontwikkeling.
Voorlezen is leuk! Het versterkt de band met een kind en stimuleert de fantasie en taalontwikkeling.

Bibliotheek zoekt nieuwe voorlezers

De meeste lezers zullen, als ze eens goed terugdenken aan hun jeugd, mooie herinneringen hebben aan het voorlezen. Misschien door papa of mama, door opa of oma. Misschien las de juf op school wel voor. De verhalen weten we misschien niet meer, maar de voordelen van dit voorlezen ervaren we nog wel elke dag. Want: voorlezen op jonge leeftijd heeft een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen. Voorgelezen worden is echter lang niet in elk gezin vanzelfsprekend. De VoorleesExpress zet zich in om hier verandering in te brengen.

OLDENZAAL - De VoorleesExpress is de naam van het landelijke project om voorlezen te stimuleren. Op lokaal niveau geeft de bibliotheek Oldenzaal hier uitvoering aan. De insteek is dan dat vrijwilligers bij gezinnen thuis op bezoek gaan. Zij gaan kinderen voorlezen, maar ook de ouders trainen om dit uiteindelijk zélf over te nemen. In september gaat een nieuwe ronde van start, waarvoor men nu op zoek is naar vrijwilligers. Zowel om voor te lezen als te coördineren.

Jaarlijks nemen landelijk zo’n 4.000 gezinnen deel en ruim 4.500 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Wel was er de afgelopen twee jaar een daling zichtbaar qua deelname en vrijwilligers door de pandemie. De hoop is dat er dit jaar weer herstel zal zijn. Ook het Nederlands Jeugdinstituut is optimistisch over de positieve effecten van het voorleesproject. Deelname zorgde bij kinderen voor een ‘statistisch significant positief effect op het verhaalbegrip’ van kinderen, zeker wanneer er ten minste 15 keer is voorgelezen. Ouders blijven deze routine dan ook vaak goed vasthouden. De meetbare effecten op langere termijn zijn lastiger in kaart te brengen, maar ook hier zijn de verwachtingen positief.

De bibliotheek Oldenzaal is nu gestart met de werving van vrijwilligers om dit op lokaal niveau voort te zetten. In september start het nieuwe seizoen. Aanmelden kan tot 1 augustus. De voorlezers worden dan gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Zij gaan dan een half jaar lang, zo’n 20 keer, op bezoek bij hen. Telkens op een vast moment in de week. Door deze routine op te bouwen moet het voorleesritueel zowel voor ouderen als kinderen gaan groeien.

Een net zo belangrijke rol is die van de coördinatoren. Zij vormen de schakel tussen de deelnemende gezinnen en vrijwilligers. Iedere coördinator zorgt dan voor de begeleiding van maximaal vijf gezinnen en voorlezers gedurende een voorleesseizoen. Zij organiseren dan onder meer enkele contactmomenten om ervaringen uit te wisselen en elkaar van informatie te voorzien. Daarnaast gaan zij enkele keren samen met de vrijwilligers op bezoek bij de gezinnen.

Wie graag meer informatie wil of zich aan wil melden als vrijwilliger kan kijken op de website van de bibliotheek Oldenzaal op: www.bibliotheekoldenzaal.nl of kijk op: www.voorleesexpress.nl/locatie/oldenzaal 

Meer berichten
 
Auto zoeker