Het oppompen van grondwater zorgt bij landbouwers in de omgeving voor grotere droogteschade, zo beargumenteert de stichting.
Het oppompen van grondwater zorgt bij landbouwers in de omgeving voor grotere droogteschade, zo beargumenteert de stichting.

Betere afwikkeling nodig van schade door grotere waterwinning

Algemeen

Voldoende en veilig drinkwater zijn een belangrijke eerste levensbehoefte. De vraag naar water nam de afgelopen jaren sterk toe, waardoor men ook in Twente op zoek ging naar nieuwe plekken om drinkwater te winnen. Het oppompen van drinkwater heeft echter ook de nodige nadelige effecten, zeker voor landbouwers die in de buurt van een waterwingebied zitten. De Stichting Droogteschade Waterwinning wil hier nu graag compensatie voor.

TWENTE - Volgens de stichting wordt jaarlijks ruim een miljard kubieke meter grondwater opgepompt ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand in de omgeving omlaag gaat. Dit levert voor boeren extra droogteschade op - bovenop de schade die men dus al heeft door de droogte door klimaatverandering.

“Onderzoek uit 2019 toont aan dat de extra droogteschade als gevolg van waterwinning in Nederlandruim 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Droogteschade door waterwinning heeft een sluipend karakter. Vanwege de jaarlijks wisselende groeiomstandigheden is de extra droogteschade als gevolg van waterwinning niet te onderscheiden van de natuurlijke variatie in droogteschade. Een boer heeft daardoor vaak niet door of en hoeveel extra droogteschade hij lijdt als gevolg van nabije waterwinning(en). Van de totale extra droogteschade als gevolg van waterwinning wordt jaarlijks slechts zo’n 3 miljoen euro vergoed.”, zo beargumenteert men. Daarnaast zou de bestaande procedure voor vaststelling van droogteschade bij de AdviesCommissie Schade Grondwater te wensen overlaten. Een ingewikkeld en langdurig proces.

Volgens de stichting zou het landelijk gaan om meer dan 10.000 bedrijven die kampen met deze problematiek. De stichting laat nu een methode ontwikkelen door deskundigen om beter inzicht te krijgen in de schade wat snellere vaststelling en afwikkeling mogelijk moet maken. De stichting werkt zonder winstoogmerk; zij hopen dat bedrijven zich aan willen sluiten om zo de belangen van deze bedrijven te kunnen behartigen.

Het bestuur van SDW wordt gevormd door Jakob Bartelds (akkerbouwer en agrarisch bestuurder), Tine van de Werken (interim CFO, voorheen CFO van Cosun) en Ruud Hermans (jurist gespecialiseerd in massaschadezaken, voorheen onder meer advocaat-partner bij De Brauw). Kijk voor meer informatie over de activiteiten van deze stichting op hun website: www.stichtingdroogteschade.nl 

Afbeelding
Bruggenbouwer lokale cultuur 27 mei, 13:59
Afbeelding
Eerste Graan & Korenfestival in Oldenzaal was zeer geslaagd 27 mei, 10:17
Afbeelding
Bezoek het Huis Singraven op de Dag van het Kasteel 26 mei, 15:16
Afbeelding
Gemeenten waarschuwen weer voor acquisitiefraude 26 mei, 14:15
Afbeelding
Bravo voor het koor van Lions BOCA en entertainer Jan Mulder! 26 mei, 13:20
Afbeelding
Adviezen over gezinsbijslagen 26 mei, 13:12
Afbeelding
Tropische sferen op Woonboulevard 26 mei, 13:06
Afbeelding
Volop zwemplezier bij het BadePark in Bad Bentheim 26 mei, 11:55