<p>Schattig van de voorkant, minder schattig wat er uitkomt: hondenpoep blijft een grote ergernis in Oldenzaal.</p>

Schattig van de voorkant, minder schattig wat er uitkomt: hondenpoep blijft een grote ergernis in Oldenzaal.

Weer vaker klachten over hondenpoep

Nederlanders zijn gek op hun huisdieren. Ongeveer de helft van het aantal huishoudens in ons land heeft een huisdier. De hond staat met stip op nummer één qua populariteit, gevolgd door de kat. In de coronajaren 2020 en 2021 namen ruim 80.000 huishoudens een hond, zo blijkt uit cijfers van I&O Research. Deze toename had ook een nadelig aspect: de overlast door hondenpoep nam in veel gemeenten schrikbarend toe.

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal klom eerder deze week in de digitale pen om hondenbezitters via Facebook op te roepen om de hondenpoep altijd op te ruimen. De gemeente signaleerde namelijk dat er de afgelopen tijd steeds meer klachten binnenkomen. Zo levert dit grote hinder op voor medewerkers van de gemeentelijke buitendienst en de aannemers in het groen die men inhuurt. Binnen de bebouwde kom en in de losloopgebieden is het verplicht om hondenpoep op te ruimen, zo benadrukt de gemeente. “Als onze handhavers zien dat hondeneigenaren poep niet opruimen, ontvangen overtreders direct een bekeuring. Op deze manier hopen wij dat we samen met inwoners zorgen voor een openbare ruimte die iedereen met plezier kan gebruiken. Dat kan alleen als hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen door op te ruimen als hun honden gepoept hebben. De gemeente zorgt ervoor dat de prullenbakken waarin de poepzakjes gedeponeerd worden dagelijks geleegd worden.” Het niet opruimen van hondenpoep levert een boete op van 140 euro. In sommige gemeenten gaat men ver om de dader te pakken - boa’s in Twenterand zetten sinds eind 2020 zelfs warmtecamera’s in om de versheid te bepalen. Dit moet de kans op een ‘heterdaadje’ vergroten.

Hoewel een individuele drol al vervelend genoeg is, wordt de overlast pas echt goed zichtbaar wanneer je kijkt naar het grotere plaatje. De gemiddelde hond produceert 125 kilo uitwerpselen per jaar. Kijken we dan naar de totale Nederlandse hondenpopulatie - conservatief geschat op 1,9 miljoen stuks - dan komen we uit op een totaal van 237.500.000 kilo. Ongeveer vergelijkbaar met het gewicht van 47.500 ietwat corpulente olifanten.

Niet verrassend leverde de Oldenzaalse oproep de gebruikelijke reacties op: “katten lopen ook de hele dag buiten”, “Ik ruim wél op, de rest niet” en de bekende dooddoener: “ze moeten de hondenbelasting afschaffen!”.

Meer berichten
 
Auto zoeker