Bedrijven en organisaties zijn verplicht om hun panden duurzamer te maken. De gunstige leningen moeten dit betaalbaar houden.
Bedrijven en organisaties zijn verplicht om hun panden duurzamer te maken. De gunstige leningen moeten dit betaalbaar houden. Foto: Shutterstock

Energiefonds moet Oldenzaal voordelig duurzamer maken

Algemeen

Veel ondernemers en organisaties zijn de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met het duurzamer maken van hun panden. Maar dit is wel vrij prijzig. Om hen hierbij te helpen werd het Energiefonds opgezet, wat nu een verlenging krijgt.

OLDENZAAL - Met het Oldenzaals Energiefonds kunnen bedrijven, verenigingen en stichtingen een zeer voordelige lening krijgen voor het nemen van maatregelen zoals isoleren, het plaatsen van zonnepanelen, HR+++glas of LED-verlichting. Vanwege de huidige energieprijzen, aangescherpte wet- en regelgeving is de verwachting dat de belangstelling voor het Energiefonds de komende jaren zal toenemen. Het college van B&W heeft daarom besloten het Oldenzaals Energiefonds voort te zetten.

Volgens de verplichting van het landelijke ‘Bouwbesluit 2012’ moeten kantoorgebouwen per 1 januari 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Voldoet het kantoorgebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Veel organisaties worden hiermee verplicht hun kantoorpanden te verduurzamen. Meer informatie is te vinden op het energieloket van de gemeente Oldenzaal via www.oldenzaal.nl/energieloket.

Volgens de huidige geldende milieuregelgeving moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, energiebesparende ‘Erkende Maatregelen’ (EML) met een maximale terugverdientijd van vijf jaar treffen. Het gaat hierbij om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld door het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van het gebouw of het toepassen van LED-verlichting. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Het Oldenzaals Energiefonds kan organisaties helpen met deze investeringen. Naast bedrijven en instellingen kunnen ook maatschappelijke organisaties hiervan gebruik maken. Maatschappelijke organisaties krijgen een aanvullende korting op de rente als extra steuntje in de rug.

Afbeelding
Bruggenbouwer lokale cultuur 27 mei, 13:59
Afbeelding
Eerste Graan & Korenfestival in Oldenzaal was zeer geslaagd 27 mei, 10:17
Afbeelding
Bezoek het Huis Singraven op de Dag van het Kasteel 26 mei, 15:16
Afbeelding
Gemeenten waarschuwen weer voor acquisitiefraude 26 mei, 14:15
Afbeelding
Bravo voor het koor van Lions BOCA en entertainer Jan Mulder! 26 mei, 13:20
Afbeelding
Adviezen over gezinsbijslagen 26 mei, 13:12
Afbeelding
Tropische sferen op Woonboulevard 26 mei, 13:06
Afbeelding
Volop zwemplezier bij het BadePark in Bad Bentheim 26 mei, 11:55