Foto: Picasa

Nieuw artikel

Burgemeester Patrick Welman reikte op donderdag 5 mei 2022 een Koninklijke Onderscheiding uit aan onze stadsbeiaardier Hylke Banning. Hylke is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

OLDENZAAL - Hylke is sinds 1992 als stadsbeiaardier in dienst bij de gemeente Oldenzaal. Men probeerde mij nog even mee te lokken naar de klokkenkamer, maar de bejaarde nieuwsgaarder kon de trip van zo ongeveer 60 treden linksom in de toren niet aan en wachtte dus de komst van Hylke en de burgemeester beneden in de toren af. Hylke kreeg zijn onderscheiding omdat hij naast zijn contractuele verplichtingen, zoals het wekelijks spelen, twee keer per jaar de speeltrommel versterkt en jaarlijks een zomer-concertserie organiseert. Hylke doet veel meer dan wat van hem mag worden verwacht. Hylke organiseert concerten met lokale ensembles, onderhoudt de website van de St. Plechelmusbasiliek, verzorgt rondleidingen en is beiaardier bij lokale festiviteiten en educatieve projecten. Bovendien speelt hij veel vaker dan de speelbeurten waarvoor hij betaald wordt. Verder was hij zeer recent nog heel nauw betrokken bij de plannen rondom de aanschaf van een nieuwe lage bes-klok in de St. Plechelmusbasiliek. Het moet vermeld worden dat dit project mede door de enorme drive van Hylke Banning onlangs succesvol is afgerond met het binnenhalen en zegenen van de klok. 

Hylke kan worden omschreven als een ware ambassadeur voor de beiaardcultuur. Naast zijn contractuele verplichtingen verricht hij sinds 1990 ook vele werkzaamheden als vrijwilliger en in diverse functie bij diverse regionale en landelijke beiaardorganisaties. Zo is hij actief bij de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, en bij de Stichting De Twentsche Beiaard te Enschede, Beiaard Wereld Federatie (World Carillon Federation; WCF), Kamerkoor Canteklaer te Enschede, Stichting Beiaard Centrum Nederland (BCN) te Amersfoort, Campus Beiaard Kring (CBK) van de Universiteit Twente.

Hylke Banning heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het behoud van de beiaardcultuur. Hylke kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”. Als stadsbeiaardier van de gemeente Oldenzaal, werd Hylke in de klokkenkamer van zijn geliefde Plechelmustoren te Oldenzaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje – Nassau.

Ode aan Hylke Banning.

Carillon
Lopend door het Vinken straatje
Waar de eerste Oldenzaalse krant werd gedrukt
Wordt nu oud goud en oud zilver
omgevormd tot een fraai product.

In dit straatje hoor ik,
de klanken van het carillon
dat al vele, vele jaren
een loflied op mijn stad bezong.

De beiaard strooit op speelse wijze
klank en kleur over de stad
49 klokken beieren, vrede, vreugde,
vrijheid, over ons levens pad

Eerst was Toon, toen kwam Karel
Nu is het Hylke Banning die ontroert.
Inwoners, passanten, recreanten worden,
muzikaal door de Boeskool stad gevoerd.

Kaatje Knip.

Meer berichten
 
Auto zoeker