<p>Een kleine groep nabestaanden en initiatiefnemers achter de herdenking kwamen zondag bijeen op de Groote Markt voor deze herdenking.</p>

Een kleine groep nabestaanden en initiatiefnemers achter de herdenking kwamen zondag bijeen op de Groote Markt voor deze herdenking.

(Foto: Picasa)

Herdenking van Groote Markt drama

Oldenzaal stond afgelopen week volop in het teken van herdenken. Naast de ‘grote’ herdenking die aansluit bij de landelijke herdenkingen, herdacht Oldenzaal dit jaar ook weer een eigen oorlogstragedie: de ramp op de Groote Markt. Een geschiedenis die nog lang niet bij alle Oldenzalers bekend is.

OLDENZAAL - We gaan terug in de tijd naar 8 mei 1945. Een zonnige, warme dag. Het bevrijdingsfeest werd gevierd. De Groote Markt was het decor van dat bevrijdingsfeest, dat was aangeboden door de geallieerden. 

Een groep jongeren had een hoeveelheid munitieresten uit het Marthalager, het Duits munitiedepot onderaan de Tankenberg, naar het centrum van de stad gebracht. Door nog onbekende oorzaak voltrok zich een ramp. Acht jonge Oldenzalers verloren op 8 mei 1945 het leven bij de explosie tijdens dit bevrijdingsfeest op de Groote Markt. Er was een einde gekomen aan vijf jaar bezetting en onderdrukking en er moest gefeest worden vol van opluchting, vrolijkheid. Maar een ramp voltrok zich. Nooit eerder zijn er in Oldenzaal zoveel slachtoffers gevallen in oorlogstijd.

Voor mij en voor vele Oldenzalers is en blijft 8 mei een inktzwarte dag. Het drama dat door de jaren heen naar de achtergrond was verdwenen, werd vorig jaar weer volop in de aandacht gebracht. Nog steeds complimenten voor deze initiatiefnemers. Ze hebben er zorg voor gedragen dat een waardig gedenkteken op de plek van de ramp is gerealiseerd. Een gedenkteken dat een einde hoopte te maken aan het ‘stille verdriet’ van de nabestaanden. Het heeft wonden geheeld bij een kleine groep Oldenzalers, waaronder de familie van de nabestaanden van de acht omgekomen slachtoffers.

Afgelopen zondag om 20.00 uur herdachten we de ramp. Het was zonnig en warm, net zoals het was in 1945. De terrassen zitten vol, mensen zijn in blijde stemming. Een kleine groep waaronder familieleden van de omgekomen Oldenzalers was bijeen gekomen om een minuut van stilte te betrachten en een witte roos te steken en te leggen op deze waardige gedenkplek. Wij staan stil; namen gaan in gedachten voorbij. Voorbij gaat het samen zijn ook op de volle terrassen. Er is een enkeling die de moeite neemt een minuut stilte te betrachten. Flarden van zinnen en woorden schieten door mijn hoofd, bezinnen, herdenken, waarderen, respecteren, stilstaan en niet vergeten. Zeker is, een Oldenzaler huilt.

Meer berichten
 
Auto zoeker