Foto:

Nieuwe rol voor het stadhuis?

De gemeente wil kijken of het stadhuis in de toekomst een bredere invulling zou kunnen krijgen. Door de veranderende rol van de gemeente moet dit op termijn meer een ‘huis van de stad’ worden, zo is de gedachte.

OLDENZAAL - In Losser werd eerder al het gemeentehuis omgezet naar een breder Lossers Hoes, waar ook onder meer de bibliotheek, Domijn, welzijnsinstelling Fundament, politie en anderen onderdak hebben. In Tubbergen werd het project Glashoes in gang gezet om ook hier meer te doen met de vrije ruimte. Dit staat echter voorlopig in de ijskast, mede vanwege de benodigde miljoeneninvestering om het pand om te bouwen. De gemeente Oldenzaal ziet ook kansen op dit vlak. De rol van de gemeente verandert en inwoners regelen meer en meer zaken digitaal. Hierdoor zou ook het gemeentehuis op termijn een bredere invulling kunnen krijgen die hierop aansluit. Het college legt de uitgangspunten voor aan de raad waarna in 2022 een verkenning uitgevoerd zal worden naar de mogelijkheden. Zij streven naar een echt ‘huis van de stad’, wat meer is dan alleen de plek van de gemeentelijke organisatie. In 

Meer berichten
 
Auto zoeker