<p>Door de pandemie zijn de verschillen in gezondheid tussen Oldenzalers groter geworden. De gemeente gaat ook hier actief op inzetten.</p>

Door de pandemie zijn de verschillen in gezondheid tussen Oldenzalers groter geworden. De gemeente gaat ook hier actief op inzetten.

(Foto: )

Oldenzaal wil met herstelplan weer sterker uit de crisis komen

De coronacrisis had en heeft nog steeds een grote impact op de samenleving. Ook in Oldenzaal zijn de gevolgen nog steeds groot; voor ondernemers, voor organisaties en voor individuele Oldenzalers die kampen met bijvoorbeeld eenzaamheid of baanverlies. De gemeente wil graag de negatieve gevolgen zoveel mogelijk zien te beperken. Daarom komen zij nu met een herstelplan voor het versterken van het sociaal domein.

OLDENZAAL - Dat corona alle facetten van de samenleving raakt is inmiddels meer dan duidelijk. Ook in Oldenzaal zijn de maatschappelijke gevolgen hiervan goed merkbaar. Het Oldenzaalse college van Burgemeester en Wethouders wil graag de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk ook positief ombuigen voor na de crisis.

Het herstelplan voor het sociaal domein beschrijft de manier waarop de ruim 900.000 euro aan incidentele compensatiegelden van het Rijk ingezet kunnen worden om dit te bereiken. Binnen het sociaal domein was het afgelopen jaar de inzet op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg en sport vooral gericht op het - binnen de mogelijkheden - door laten gaan van de activiteiten en de zorg voor inwoners. Vanuit het Rijk zijn er voor het opvangen van de extra financiële druk tijdelijke compensatiegelden beschikbaar gesteld.

De gemeente heeft tot op heden vooral acute noodsteun verleend aan organisaties binnen het sociaal domein. “Hiervoor blijven we aandacht houden, zeker ook gezien de continu veranderende situatie en maatregelen. Echter, is nu ook de tijd gekomen om samen met partners te werken aan het herstel ende versterking van het domein en daarmee een impuls te geven aan de Oldenzaalse samenleving.”, aldus de gemeente.

Het plan richt zich op de verschillende gebieden in het sociaal domein, zoals jeugd en onderwijs; werk en inkomen; maatschappelijke ondersteuning en gezondheid. De komende periode worden er onder andere projecten opgezet rondom schoolmaatschappelijk werk in het onderwijs, het voorkomen van eenzaamheid en het verkleinen van de toegenomen gezondheidsverschillen tussen Oldenzalers als gevolg van de coronamaatregelen. “We werken samen met onze partners aan het herstel en uitbouwen van een krachtige samenleving in Oldenzaal.”

Meer berichten
 
Auto zoeker