<p>De Losserse gedecoreerde, Rob Swennenhuis. Samen met Oldenzaler Louis Wilbrink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.</p>

De Losserse gedecoreerde, Rob Swennenhuis. Samen met Oldenzaler Louis Wilbrink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

(Foto: )

Lintjes voor twee bestuurders SMEOT uit Noordoost-Twente

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal mocht woensdag twee Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Lossernaar Rob Swennenhuis en Oldenzaler Louis Wilbrink werden beide benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

HENGELO - Beide zijn actief bij de Stichting Metaal-Elektro Opleidingen Twente in Hengelo, waar woensdag bij het 40-jarig jubileum de lintjes uitgereikt werden. Burgemeester Welman mocht in goed overleg ook het Swennenhuis’ lintje doen, wat normaliter door de Losserse burgemeester zou gebeuren.

Rob Swennenhuis is directeur van SMEOT en Louis Wilbrink is al 12 jaar voorzitter van het paritaire bestuur. Beide krijgen de onderscheidingen niet alleen vanwege deze rollen, maar juist ook hun veel bredere maatschappelijke inzet. Zo zette Rob Swennenhuis zich veel in voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Verder was hij oprichter van Stichting Dorpsbelangen De Lutte waar hij jarenlang voorzitter is geweest. Tevens was hij bestuurslid van de Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen (OVKK) en het Centrum Crea, Techniekmuseum HEIM en de muziekschool, het huidige Oyfo. Op dit moment mogen de organisaties TechWise Twente, de historische vereniging de Dree Marken,de Solexclub “Vliegwiel” en de participatieraad Sociaal Domein gemeente Losser op zijn belangeloze inzet rekenen.

Louis Wilbrink’s staat van dienst is er zeker niet minder om. Zo was hijh van 1995 tot 2018 directeur van metaalbewerkingsbedrijf Gerimex in Hengelo. Naast het automatiseren en robotisering van het productieproces in zijn eigen bedrijf was en is opleiden het derde stokpaardje van de heer Wilbrink volgens de nominatie. Verder zette hij zich op regionaal en brancheniveau in voor de sector als geheel. Onder meer door zitting te nemen in diverse commissies, zoals het Districtsbestuur Oost Nederland, lid van de Landelijke Bondsraad, lid bij de Federatie Werkgevers Metaalnijhverheid en meer. Verder speelde hij een rol van betekenis bij de branchevereniging Nederlands Precisie Slijpbedrijven. Binnen deze organisatie is hij actief geweest als bestuurslid en heeft hij ook de rol van voorzitter vervuld. Hij wordt volgens de gemeente ervaren als een integere en constructieve pleitbezorger. Ondernemend, visionair, politiek sensitief, de stille kracht, sociaal en uitermate coöperatief ingesteld.

Meer berichten
 
Auto zoeker