<p>Er was veel interesse voor de formele inzegening van de nieuwe Oldenzaalse luidklok. Het is niets iets wat je vaak meemaakt, omdat de klokken van nature zelden aan vervanging toe zijn.</p>

Er was veel interesse voor de formele inzegening van de nieuwe Oldenzaalse luidklok. Het is niets iets wat je vaak meemaakt, omdat de klokken van nature zelden aan vervanging toe zijn.

(Foto: Picasa)

Nieuwe luidklok is nu ingezegend

OLDENZAAL - Het is een Katholiek kerkelijk gebruik dat een nieuwe klok wordt gezegend, alvorens deze in de toren wordt geplaatst. Het zegenen kan Pastor Bernard Reerink zelf wel aan, ook voor deze opdracht. Maar Bernard Reerink vond dat deze uitzonderlijke gebeurtenis ten deel diende te vallen aan de Aartsbisschop van Utrecht, waar de Plechelmusbasiliek onder valt. 

Het komt ook niet meer zo vaak voor dat klokken worden gezegend. Dus beschouwde kardinaal Eijk de aartsbisschop van Utrecht het als een eer, toen hem gevraagd werd om naar Oldenzaal te komen om de nieuwe Plechelmusklok te komen zegenen. Dat de aartsbisschop naar Oldenzaal was gekomen om de Plechelmusklok te komen zegenen was dan ook een unieke gebeurtenis.

De Plechelmusbasiliek was niet helemaal vol, maar dat was zeker wel het geval geweest wanneer er geen coronamaatregelen waren gesteld. De afgelopen week waren al vele inwoners van Oldenzaal, maar ook belangstellenden uit de brede regio, naar Oldenzaal gekomen om een kijkje te nemen bij de nieuwe luidklok. Enkele duizenden zijn langs geweest en hebben hun hand gelegd op de klok of een tik gegeven op de klokrand om geluid te produceren. De belangstelling en nieuwsgierigheid voor het cadeau aan de stad Oldenzaal is dan ook heel bijzonder.

De plechtige Eucharistieviering die voorafging aan het zegenen van de klok was een beleving op zich, voor de vele aanwezigen ,maar ook mensen thuis die mee konden kijken en mee konden beleven met deze plechtige eucharistieviering. Het gerestaureerde orgel dat werd gezegend was in het protocol opgenomen. Na de plechtige eucharistieviering trok het gezelschap van aanwezigen naar buiten, luid zingend bij het verlaten van de Basiliek: “O, Plechelmus, o wil U ontfermen.” Buiten waren veel mensen aanwezig om een glimp op te vangen van de aartsbisschop en het uitspreken van het “Benedicere”.

Voor mij als nieuwsgaarder de vraag: waar is de klepel van de klok? Want een klok zonder klepel is als een kip zonder kop! Stadsbeiaardier Hylke Banning laat mij weten dat de klepel ook gemaakt wordt in Spanje en wel van een bijzondere staalsoort. Nieuwsgierig volg ik nu ook de reis van de klepel naar Oldenzaal. En ik verwacht niet dat onze aartsbisschop naar Oldenzaal zal komen om de klepel te zegenen. Dat zal hij denkelijk overlaten aan Pastor Bernard Reerink. Maar dat de klepel ook moet worden gezegend dat staat voor mij vast. Want, bij een gezegende klok hoort een gezegende klepel.

Al met al mag men tot nu toe terugblikken op een heel geslaagd proces om de nieuwe klok te laten maken, vervoeren en inzegenen. De laatste keer dat een klok ingehesen werd is in 1949. De nieuwe klok is met ruim 3.890 kilo ook gelijk de zwaarste klok die geplaatst zal worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker