Corona-compensatie

OLDENZAAL - Langzaam lijkt Nederland te herstellen van de coronacrisis. Maar we zijn er nog zeker helemaal klaar mee. De gemeente Oldenzaal blijft daarom ook nu nog diverse organisaties actief steunen.

Het college van B&W nam afgelopen week het besluit om de huur van binnensportverenigingen geheel kwijt te schelden tot en met 31 maart dit jaar. Ook VV Oldenzaal, de Jeu de Boules en klootschietverenigingen krijgen volledige kwijtschelding van de huur. voor het huren van de kleedkamers en sportvelden voor buitensport zal de gemeente 75 procent kwijtschelden. De gemeente loopt door dit alles zo’n 48.000 euro mis; dit zal weer gecompenseerd worden vanuit het Rijk.

Steun
Ook stelt de gemeente eenmalige bijdrages beschikbaar aan drie organisaties die hiervoor verzoeken indienden. Scouting Titus Brandsma ontvangt 2.500 euro, Humanitas Twente ontvangt 5.000 euro en Impuls ontvangt voor het exploitatietekort van buurthuis Stakenboer een bedrag van 10.000 euro.

Meer berichten
 
Auto zoeker