Column: Schrijven voor de lezer

U als lezer bent voor mij bijzonder. Zeer bijzonder wordt u voor mij wanneer u uw reactie geeft op dat wat ik heb geschreven, het geschrevene dat wordt genoemd als de column van de week. Waarom span ik mij wekelijks in om aandacht te vragen voor onderwerpen die zich in mijn stad Oldenzaal of in de Metaalstad Hengelo zich voordoen? Mij even afreageren, dat kan ik niet laten.
Zo de aanmelding die ik had gedaan om te mogen deelnemen aan de cursus hoe om te gaan met dementie. Waarbij ik van de administratief medewerkster van SIZ Twente de voorwaarden kreeg gemaild. Hoe bestaat het? Voor wie bent u mantelzorger? Wilt u mij de naam en adres van de persoon waaraan u mantelzorg verleend doorgeven? Nee, daar werk ik niet aan mee was mijn reactie, einde inschrijvingsverzoek.

Uit reacties blijkt dat onderwerpen in de columns bij u aandacht heeft. Of dat u op een of andere wijze betrokken bent bij dat wat staat geschreven. Reacties zijn heel bijzonder en divers. De lezeres uit Denekamp die haar reactie gaf op column die betrekking had op Portugal. Bijzonder was ook, voor drie weken geleden de brief die was gestuurd. Bijzonder, een bruine enveloppe, zonder adres en zonder afzender die in mijn brievenbus was gedaan. Een bruine enveloppe met een foto van het gebouw van muziekvereniging Semper Crescendo aan de Wilhelminastraat hier in Oldenzaal. Boven in de gevel van het gebouw staat geschreven “Nationaal Socialistisch Beweging”. Een foto met ruim 50 personen, mannen en vrouwen, de een wel de ander niet in uniform. De Oldenzaalse NSB van destijds. U heeft mijn aandacht gewekt, maar vooraleer ik hier over ga schrijven vraag ik u met mij contact op te nemen. Ik zou over dit onderwerpen wel uitvoerig willen schrijven, want het Oldenzaals Oorlogsverleden blijft mijn aandacht houden.

Aandacht vooral deze week rond de kwestie rond mijn stadsgenoot Vincent Wevers, de vader van Lieke en Sanne. Maar de hoofdredacteur (Bjorn) is streng en rechtvaardig. Volgens zijn regels mag (moet) zo’n stukje tekst niet langer zijn dan maximaal 500 woorden. Onderwerpen zijn er genoeg zo blijkt. Maar het stemt mij tot vreugde, immers uit uw reacties blijkt dat u nog steeds de krant leest. Ook het kopen en lezen van boeken is aan het afnemen. Ik vind het schrijven van een column gewoon leuk. Ik ervaar het als een worsteling maar ook als uitdaging en ben in voor uw reacties. Met mijn onderwerpen, zelf gekozen, wil ik het liefst zo dicht mogelijk bij u, de lezer komen. Boven mijn pro - memorie blok staat gedrukt: Schrijft voor de lezer, in mensentaal die past bij de belevingswereld van de lezer. Het blijkt uit uw reacties, dat wat mij raakt ook u raakt. Wat bij mij echter nog niet is binnengekomen, maar wel nieuwsgierig maakt, waarom stuurde u mij die foto? Ik wacht uw reactie af en ook de reactie van de rechter. Ik hoop en spreek de wens uit dat vader Vincent meegaat met zijn dochters.

Kaatjeknip 28 juni 2021
reactie E: Knipkaatje@gmail.com

Meer berichten
 
Auto zoeker