Foto:

Gemeente vraagt mening qua vuurwerkbeleid

OLDENZAAL - De mussen vallen van het dak en de zomervakantie moet nog beginnen, maar de gemeente Oldenzaal kijkt al weer vooruit naar de jaarwisseling. Zo is de afweging zowel landelijk als lokaal: wat gaan we dit jaar doen met het afsteken van vuurwerk? Om te komen tot een goed beleid vraagt de gemeente Oldenzalers om hun mening te geven.

Afgelopen jaar werd een vuurwerkverbod ingevoerd als onderdeel van de coronamaatregelen. Dit met als doel om de druk op de zorg binnen de perken te houden. Hoewel er op 31 december zeker afgestoken werd, was het de dagen ervoor in veel plaatsen relatief rustig qua de ervaren overlast.

Verdeelde meningen
De meningen over vuurwerk zijn verdeeld; er zijn liefhebbers en er zijn mensen die er grote overlast van ervaren. Helaas houden mensen zich lang niet altijd aan de geldende regels qua afsteektijden, waardoor overlast zeker niet beperkt is tot alleen de avond en nacht van 31 december. Het draagvlak onder een algeheel vuurwerkverbod is mede daarom gegroeid de afgelopen jaren.

Peiling
De gemeente Oldenzaal heeft een enquête uitgezet om erachter te komen hoe volgens de inwoners omgegaan zou moeten worden met vuurwerk. Alle Oldenzaalse inwoners en ondernemers kunnen tot 1 juli deelnemen aan de enquête over vuurwerk via www.oldenzaal.nl/praatmee. Mede op basis van de resultaten van deze enquête wordt het nieuwe vuurwerkbeleid voor de komende jaarwisseling opgesteld.

Landelijke regels
Voor de komende jaarwisseling blijft vuurwerk uit de categorie F3 niet toegestaan. Tot die categorie behoort bijvoorbeeld het knalvuurwerk, knalstrengen en vuurpijlen. Wel toegestaan is categorie F1 en F2 vuurwerk, waaronder bijvoorbeeld knalerwten, sterretjes en fonteinen behoren. Willen we in Oldenzaal extra vuurwerkmaatregelen? De gemeente Oldenzaal onderzoekt of de Oldenzalers gemiddeld tevreden zijn over het gebruik van vuurwerk rondom de jaarwisseling en in hoeverre inwoners het wenselijk vinden om eventueel extra maatregelen te treffen. Burgemeester Patrick Welman: “Vuurwerk en oud & nieuw lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch zien we ook dat het gebruik van vuurwerk ter discussie staat. Kijk naar de beperkte afsteektijden en sinds vorig jaar is zelfs een landelijk, gedeeltelijk vuurwerkverbod van kracht. Gemeenten om ons heen stellen steeds vaker vuurwerkvrije zones in tijdens de jaarwisseling. Wij willen graag weten wat ‘de Oldenzaler’ vindt. Is men tevreden over hoe het hier gaat of heeft men behoefte aan extra afspraken of maatregelen? Het zou fantastisch zijn als zo veel mogelijk inwoners en ondernemers de enquête invullen, zodat de resultaten een goede afspiegeling zijn van onze samenleving!”

Verdere gesprekken
De enquête, die te vinden is op www.oldenzaal.nl/praatmee, is opengesteld tot 1 juli. Naast een enquête organiseert de gemeente Oldenzaal verdiepende rondetafelgesprekken om verder te praten over dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@oldenzaal.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker