Foto: Picasa

Een groener Molkenboer: aanwinst voor Oldenzaal!

OLDENZAAL - Wanneer je naar tevredenheid woont in Hartje stad, de stad waar je bent geboren en dat je ook nog vanaf je werkplek dagelijks neerkijkt op een niet gebruikte busbaan. Dan kan het niet anders; dan gaat je creatieve brein werken en kom je tot een prachtidee. Een idee dat ervoor zorgde dat er meer groen komt in het hart van de stad.

Vanuit zijn werkplek keek hij neer op een niet gebruikte busbaan en Erwin Iepma dacht: “op de schop er mee!” Hij diende het StadsID in bij de gemeente; een Oldenzaals burgerinitiatief. Met het verzoek om één van de aanwezige busbanen bij het Molkenboer op te offeren en er in hartje stad een ruim 250 vierkante meter grote bloemenstrook voor terug te vragen. Zijn idee werd breed ondersteund door de gemeenteraad, want samen wil men Oldenzaal leefbaar maken en houden. Onder leiding van de buitendienstmedewerkers groenvoorziening hebben leerlingen van het Twents Carmel College de aanplant uitgevoerd. De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Leon Lulofs onthulde samen met initiatiefnemer deze maandag het informatiebord over dit ten uitvoer gebrachte initiatief.

Veel voordelen
Het aanpassen van de busbaan om er een groene bestemming aan te geven past ook binnen de bredere ambities van de gemeente Oldenzaal om de stad als geheel groener, biodivers en meer klimaatbestendig te maken. Zo zal menig lezer inmiddels bekend zijn met de aanleg van het nieuwe singelpark rondom de Oldenzaalse binnenstad. Dit combineert groen met praktische en recreatieve functies die een grote toegevoegde waarde moeten hebben voor de leefbaarheid. Verder zet de gemeente de afgelopen jaren ook steeds meer in op het vergroenen van de versteende openbare ruimte en tuinen. Met het aanpassen van het Molkenboer naar een grote bloemenstrook geeft de gemeente ook echt het goede voorbeeld. Bloemen en planten dragen namelijk bij aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast.

Idee welkom!
De gemeente moedigt Oldenzalers met andere goede ideeën zeker aan om deze in te dienen bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op: www.oldenzaal.nl/stadsid (Tekst/foto: Martin Meijerink)

Meer berichten