Werk Berkstraat na bouwvak van start

OLDENZAAL - Gemeente Oldenzaal pakt de belangrijkste knelpunten in het verkeer aan om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van Oldenzaal, zowel met de auto als op de fiets.

Na de bouwvak wordt het asfalt van deze straat vervangen en komen er fietsstroken. Hierdoor wordt verkeersveiligheid op deze veel gebruikte route vergroot. Ook wordt de afvoer van regenwater beter geregeld. De gemeente Oldenzaal werkt continue aan de verkeersveiligheid in de stad. Dat doet de gemeente aan de hand van de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten. De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van de stad, voor zowel automobilisten als fietsers.

Veel werk
De straat krijgt een nieuwe deklaag en er worden rode fietsstroken aangebracht. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot. De fietsstroken krijgen niet de volle breedte, omdat de weg hier smaller is. Ook wordt de afwatering bij regenbuien aangepakt. Er is een relatief groot hoogteverschil tussen de Beatrixstraat en de Berkstraat waardoor er bij hevige regenval wateroverlast kan ontstaan. De verharding op de kruising wordt daarom zo aangelegd dat het regenwater dat uit de Beatrixstraat komt richting de Berkstraat wordt geleid. Van daaruit kan het water richting de rand van de stad stromen via de blauwe aders. De werkzaamheden aan de Berkstraat beginnen na de bouwvak in 2021. De werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats met het vervangen van de nabijgelegen verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat/Steenstraat.

Meer berichten
 
Auto zoeker