Gemeente gaat ondernemers ‘tussen wal en schip’ helpen

OLDENZAAL - Ondanks de diverse steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn er veel ondernemers die hierop geen aanspraak kunnen maken. De gemeente komt nu met een plan om ook deze groep te helpen.

De gemeenteraad verzocht het college van B&W om een noodfonds in het leven te roepen. Dit biedt een financieel vangnet voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen in een acute (financiële) noodsituatie verkeren waardoor het voortbestaan in gevaar komt. De Oldenzaalse gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag van 75.000 euro ter beschikking. Per onderneming kan maximaal 7.500 euro uitgekeerd worden. Ondernemers kunnen informatie vinden over de voorwaarden van de regeling en ondersteuning aanvragen via www.oldenzaal.nl/noodfonds.

Onvoldoende steun
Vanuit de Rijksoverheid zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers en bedrijven die minder inkomsten hebben door corona. In de praktijk blijkt dat er ondernemingen zijn die tussen wal en schip raken en geen of onvoldoende ondersteuning vanuit de bestaande regelingen krijgen. Gelukkig kan de gemeente Oldenzaal met dit noodfonds de aanvragen van gedupeerde ondernemingen in behandeling nemen en ze hopelijk binnenkort al een steuntje in de rug bieden. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor noodsteun kunnen een beroep doen op de lokale regeling door een verzoek in te dienen. Dit kan tot en met 30 april.

Meer aandacht nodig
Eind februari vroegen 10 Twentse wethouders al aandacht aan Minister Koolmees en Minister van 't Wout voor ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOZO, TONK, TVL of andere Rijksregelingen. Niet of tenminste niet voldoende om ook hun onderneming overeind te kunnen houden. De Twentse wethouders bepleitten in hun brief een extra ondersteuningspakket van het Rijk dat door de gemeenten ingezet kan worden voor deze groep ondernemers. Wethouder Evelien Zinkweg: "We hebbende Oldenzaalse regeling nu zo snel mogelijk in het leven geroepen. Om deze ondernemers - die het water aan de lippen staat - ook zo spoedig mogelijk ondersteuning te kunnen bieden."

Meer berichten
 
Auto zoeker