Foto: Shutterstock

Wat is een belcirkel?

OLDENZAAL - Oldenzaalse senioren voelen zich verbonden met elkaar. Er worden veel initiatieven bedacht en ook uitgevoerd om ons ouderen bij de samenleving te betrekken. Veel leeftijdsgenoten raken in een isolement en de vereenzaming slaat toe. Maar door om te zien naar elkaar, kunnen we elkaar beter en sterker maken om deze corona periode door te komen.

De ouderenbonden K.B.O. en P.C.O.B. afdeling Oldenzaal hebben reeds het initiatief genomen. Een initiatief dat bij alle andere verenigingen of clubs in Oldenzaal ook aan zal kunnen slaan. Milly Horsthuis is coördinator van de bezoekersgroep van de K.B.O. Oldenzaal. En zij heeft het initiatief genomen om een belcirkel op te zetten. Het bestuur was direct enthousiast en momenteel zijn er met haar 14 Oldenzaalse vrijwilligers die telefonische contacten leggen en onderhouden met de leden. Direct waren meerdere leden bereid om actief deel te nemen aan de Oldenzaalse belcirkel. Ze doen het samen, het team van vrijwilligers, bellen met leden van de bonden om er achter te komen wie er om een praatje verlegen zit.

Hard nodig
In coronatijd zijn er vele ouderen met een klein sociaal netwerk. De televisiebeelden liegen er niet om, mensen die niet naar buiten kunnen en geen bezoek kunnen of mogen ontvangen voelen zich in de steek gelaten. De eenzaamheid slaat toe en dat past niet bij het ouder worden en zeker niet in de stad die zich de Glimlach van Twente noemt. De K.B.O. Oldenzaal telt ruim 1.200 leden en er zijn leden bij die de 100 reeds voorbij zijn. En juist bij de alleroudsten zijn ze begonnen met het telefonische contacten. Het is en was een schot in de roos. Mensen zijn blij verrast dat ze worden gebeld en hun verhaal kunnen doen. Het initiatief is reeds overgenomen in de buurgemeente Hengelo. Bellen is laagdrempelig, kost geen geld, wel tijd. Maar tijd besteed aan de medemens brengt vruchten voort. Wilt u deelnemen aan de belcirkel Oldenzaal? Leg het eerste contact via Milly Horsthuis en haar team; bel 0541-513771 of 06-20607128.

Tekst: Martin Meijerink

Meer berichten
 
Auto zoeker