Praat mee over gevolgen klimaatverandering

OLDENZAAL - Klimaatverandering zal de komende decennia ook in Oldenzaal een grote impact gaan hebben. We moeten nu al inspelen op de toekomstige uitdagingen. Het weer zal extremer worden; lange, hete zomers en piekmomenten met veel regen. Hiervoor zien grote investeringen nodig. De gemeente gaat nu in gesprek met inwoners om te kijken wat zij het belangrijkst vinden.

Tot en met 31 mei kunt u meepraten via het digitale platform www.oldenzaal.nl/ikpraatmee De gemeente gebruikt dit vaker voor actieve inspraak en meedenken over bredere thema's. De gemeente ziet enkele zorgwekkende ontwikkelingen voor zich, ingegeven door de prognoses van de KNMI. Zo zullen wateroverlast, extreme droogte en hittestress toenemen. Ondanks maatregelen zullen buien voor overlast zorgen en kan de gevoelstemperatuur tijdens hittegolven oplopen tot 46 graden. Ook de kans op extreme droogte neemt toe, dit leidt niet alleen tot geel gras, maar heeft ook een negatief effect op onze waterkwaliteit en de natuur in en rondom beken en vijvers.

Klimaatgesprekken
De gemeente wil graag met inwoners in gesprek om de mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering te bespreken. Om te peilen hoe we er nu voor staan is de vragenlijst uitgezet. Inwoners wordt gevraagd in hoeverre zij wateroverlast, hittestress of extreme droogte ervaren; wat zij hiervan vinden; wat de rol van de gemeente volgens hen is en wat zij zelf kunnen en willen doen om dit tegen te gaan. Na de zomer hoopt de gemeente dat het mogelijk is om ook fysiek in gesprek te gaan met inwoners. Door het houden van enkele diepte-interviews krijgt ze nog meer inzicht in wat inwoners verwachten rondom ieders verantwoordelijkheden rondom klimaatverandering. "Dat was ons oorspronkelijke plan, vorig jaar al: persoonlijk met inwoners in gesprek. Corona gooide roet in het eten. Onze wens is nog dezelfde. Toch willen we niet langer wachten met dit onderzoek. Vandaar dat we nu eerst starten met een enquête” vertelt verantwoordelijk wethouder Evelien Zinkweg. De gemeente geeft met het onderzoek ook invulling aan de Global Goals van de VN, met name bewustwording kweken over klimaatverandering.

Meer berichten
 
Auto zoeker