Jeugd drinkt minder, maar het drugsgebruik is onveranderd

OLDENZAAL - Jongeren in Oldenzaal zijn de afgelopen vijf jaar minder gaan drinken. Dit blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Hoewel de afname van drankgebruik uiteraard positief is, valt er zeker nog winst te behalen.

De gemeente, gezondheidsorganisaties en andere partners werken al een tijdje aan het terugdringen van het alcohol- en middelengebruik onder de jeugd. Dit is ook echt nog steeds nodig; jongeren in Oldenzaal drinken nog relatief veel ten opzichte van leeftijdsgenoten in de rest van Twente. En Twentse jongeren zitten qua alcoholconsumptie nog steeds boven het landelijk gemiddelde.

Afname
De Gezondheidsmonitor Jeugd laat een lichte daling zien in het alcoholgebruik tussen 2015 en 2019. Eind dat jaar werden bijna 11.000 Twentse jongeren benaderd om het onderzoek in te vullen, waarvan 538 uit Oldenzaal. De uitkomsten van de gezondheidsmonitor laten een daling zien in het alcoholgebruik onder Oldenzaalse jongeren ten opzichte van 2015. Desondanks nuttigen Oldenzaalse jongeren gemiddeld gezien, nog steeds meer alcohol in vergelijking met de gemiddelde cijfers uit Twente (60 procent in Oldenzaal ten opzichte van 55 procent in Twente). Bij het zogeheten ‘binge drinken’, waarbij jongeren meer dan vijf glazen alcohol op één avond drinken, scoort Oldenzaal relatief hoog (32 procent ten opzichte van 26 procent in Twente).

Verschuiving
Opvallend is wel, dat er volgens het onderzoek uit 2019 (voor de coronamaatregelen en de sluiting van de horeca dus) een verschuiving is te zien van het nuttigen van alcohol in openbare gelegenheden zoals een kroeg of café, naar thuislocaties. Jongeren nuttigen alcohol veelal bij anderen thuis of in hun eigen huis. De trend is wel eentje die bepaalde risico’s met zich meebrengt. Immers, bij drinken thuis of bij anderen is er minder controle op de hoeveelheid alcohol die ze drinken of de leeftijden van de drinkers.

Drugsgebruik onveranderd
Het onderzoek laat zien dat 8 procent van de Oldenzaalse jongeren ‘wel eens’ softdrugs (hasj of wiet) heeft gebruikt. Van de deelnemers heeft 2 procent weleens harddrugs (XTC, cocaïne, paddo’s, amfetaminen, LSD, GHB en ketamine) gebruikt en 5 procent van de jongeren geeft aan ooit lachgas te hebben gebruikt. Deze cijfers komen overeen met het Twentse gemiddelde. Eén op de vijf jongeren heeft wel eens softdrugs aangeboden gekregen. Dit gebeurt zowel op straat, in openbare gelegenheden als op thuislocaties. De gezondheidsmonitor jeugd vindt elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR en het RIVM. Bekijk het onderzoek op de website: https://twentsegezondheidsverkenning.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker