Oldenzaal wil in de toekomst meer woningen
Foto: Shutterstock.com

Oldenzaal wil in de toekomst meer woningen

OLDENZAAL - De beschikbaarheid van voldoende, passende woonruimte voor alle inwoners is een belangrijk doel voor de gemeente. Om hier sturing aan te geven, stelde het college van Burgemeester en Wethouders de Strategische Woonprogrammering vast.

In deze nota geeft de gemeente aan hoe zij de woon-ontwikkelingen in de periode tot aan 2030 vorm willen geven. De nieuwe huishoudensprognoses (PRIMOS) en de Regionale Woonagenda Twente laten zien dat het aantal huishoudens in Oldenzaal de komende tien jaar nog meer stijgt. Het college wil daarom nog eens 400 extra woningen laten bouwen.

Woonbehoefte
In de eerste helft van 2020 is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte en de ontwikkelingen op de Oldenzaalse woningmarkt. Op basis van deze resultaten is de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 opgesteld. Hierin staat dat het college wil inzetten op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens. Ook is een toename van het aantal plannen met levensloopbestendige koopwoningen gewenst. Het gaat dan om woningen die bijvoorbeeld drempelvrij gerealiseerd zijn en makkelijk aangepast kunnen worden voor een slaap- of badkamer op de begane grond. De gemeente gaat dit jaar ook nog in overleg met de andere Twentse gemeenten en Provincie Overijssel om de plannen concreet verder samen af te stemmen. Zo komt men tot een breed, passend regionaal aanbod. Ook de Regionale Twentse Woonagenda van de provincie Overijssel gaat uit van een forse nieuwbouwambitie.

Goede afstemming
Om de woonprogrammering uit te kunnen voeren is samenwerking met veel partijen nodig in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals inwoners, WBO, Blij Wonen, zorgpartijen, ontwikkelaars en makelaars. Dit is ook nu al goed zichtbaar in de diverse initiatieven die er zijn op het gebied van wonen en zorg en de transformatie van bestaand vastgoed in de binnenstad en de wijken van Oldenzaal. De woonprogrammering wordt binnenkort op een politieke avond aan de raad voorgelegd. Hierna kunnen de diverse partijen concreet aan de slag met uitvoering van deze woonprogrammering.

Meer berichten
 
Auto zoeker