Twentse economie minder sterk getroffen door crisis

Twentse economie minder sterk getroffen door crisis

TWENTE - De huidige coronacrisis heeft een grote impact op het leven van alledag. Maar ook op economisch vlak zijn de gevolgen groot; hele sectoren lagen stil, bestedingen liepen terug en opdrachten droogden op. Toch is de Twentse sector minder hard getroffen dan de rest van ons land.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek volgt nauwkeurig de laatste ontwikkelingen in de landelijke en regionale economie. De regio’s Haarlemmermeer en Amsterdam krompen het sterkste met een afname tot 21 procent. Kijken we naar heel Nederland, dan zien we dat de totale Nederlandse economie in het derde kwartaal daalde met 2,7 procent.

Grote verschillen
Er zijn dus grotere verschillen tussen de diverse regio’s. Twente zag als regio een economische krimp van 1 tot 2 procent. Hiermee staat de situatie er een stukje gunstiger voor dan in het tweede kwartaal; toen was de economische krimp namelijk tussen de 8 en 10 procent. De krimp wordt met name veroorzaakt door de impact van de coronamaatregelen op de horeca, reisbemiddeling en de cultuursector. Daarentegen groeide de omzet van de detailhandel - inclusief online omzet - wat de schade voor de gehele economie beperkte. Andere bedrijfstakken die het ondanks corona goed deden zijn energiebedrijven, groothandels, verzekeraars en slachterijen.

Goede steun
Dat de economische krimp minder sterk is dan in de rest van het land is positief; het komt ook dankzij de diverse steunmaatregelen van de overheid. Hierdoor konden bedrijven het gelukkig nog goed volhouden in deze crisistijd. Ook op lokaal niveau werd economische steun geboden, zoals de gemeenten die meer opdrachten uitzetten naar de voor Twente belangrijke bouwsector. Verder werd waar mogelijk ook coulance toegepast met bijvoorbeeld uitstel van betalingen van gemeentelijke lasten. Er is groeiende roep vanuit diverse economische sectoren om het steunpakket van de overheid ook de komende tijd nog in stand te houden, om te voorkomen dat bedrijven uiteindelijk toch failliet gaan.

Meer berichten
 
Auto zoeker