Lutter actiegroep tegen windmolens blijft strijdbaar

Lutter actiegroep tegen windmolens blijft strijdbaar

DE LUTTE - Voor de Noordoost-Twentse gemeenten is de plaatsing van windmolens een zekerheid. De molens zouden simpelweg nodig zijn om duurzame doelen qua energie te halen. Maar dit roept veel weerstand op. De actiegroep in De Lutte, Behoud Twents Landschap, blijft strijden tegen deze plannen.

De groep spreekt zich opnieuw uit tegen de plannen. Hard nodig, want de bestuurlijke lobby om ze door te drukken lijkt steeds groter te worden volgens de groep. Zij verzetten zich tegen de plannen, ook vanwege de wijze waarop deze nu gepresenteerd worden. Zo hekelen de actievoerders de recent opgestarte enquête van de vier gemeenten om meningen te peilen. De enquête stelt de vragen vanuit de aanname dát plaatsing al een zekerheid is. Er is dan geen ruimte om mee te denken over alternatieven. Toch roepen zij mensen op om wel deel te nemen aan de enquête, die in te vullen is via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst. “Geef dan aan dat dit de verkeerde vraagstelling is en spreek u uit tegen de plaatsing van windturbines.” De groep heeft ook een lopende petitie op: www.behoudtwentslandschap.petities.nl

Geen grenzen oprekken
De tweede kwestie betreft de status van het Nationaal Landschap. Er wordt door de gemeentebesturen een keuze gemaakt om de grenzen van dit unieke stuwwallen-landschap zó aan te passen, dat op er op 8 plaatsen 49 windturbines geplaatst kunnen worden aan de randen van het Nationaal Landschap en dan voort te gaan met een soort verkleind Nationaal Landschap (waarin dan ook nog eens 12 zogenaamde dorpsmolens van meer dan 100 meter hoog geplaatst kunnen worden.), zo interpreteert de groep de plannen. De actievoerders blijven bij het standpunt dat er niet aan de status en grenzen van het Nationaal Landschap getornd mag worden. En dat er alleen ruim buiten de grenzen nagedacht kan worden over windturbines.

Volgende stappen
Door Energie van Noordoost Twente is een concept Nota Windbeleid opgesteld. “Wij komen in de komende weken (opnieuw) met een zienswijze waarin wij reageren op deze plannen en nog eens actief onze bezwaren onder woorden brengen. Wij erkennen de klimaatproblematiek en onderschrijven de noodzaak van een energietransitie, maar niet ten koste van ons mooie Nationale Landschap! We proberen ook voorstellen te ontwikkelen voor alternatieven voor locaties in minder kwetsbare gebieden en alternatieve energiebronnen.”

Meer berichten
 
Auto zoeker