Meer zonnepanelen op huurwoningen

TWENTE - Het provinciebestuur van Overijssel gaat in gesprek met woningbouwcorporaties om te kijken naar het versneld plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Het voorstel hiervoor - dat werd ingediend door GroenLinks, D66, Fractie Mooi Overijssel en de SP - is aangenomen.

Het beeld in de provincie is wisselend. In de ene gemeente is de helft van de sociale huurwoningen al bedekt met panelen, terwijl in de andere gemeente het aandeel onder de 10% ligt. Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) ziet graag verbetering op dit vlak: ‘’Laten we kijken of we met z’n allen kunnen zorgen dat meer woningen panelen krijgen.” Dat is zowel goed voor de huurders die een lagere energierekening krijgen en goed voor meer schone energieproductie, die nodig is om klimaatdoelen te kunnen halen. Wat Jansen betreft wordt in de gesprekken meteen ook bekeken hoe het staat met het beter isoleren van woningen: “energie die je niet verbruikt, hoef je uiteraard ook niet op te wekken.”

Meer berichten
 
Auto zoeker