Oldenzaal en NOT-gemeenten leggen windbeleid ter inzage

OLDENZAAL - De vier Noordoost-Twentse gemeenten hebben een nieuw, gezamenlijk windbeleid ter inzage gelegd. Inwoners kunnen hun mening nu geven, waarna de gemeenteraden definitieve besluiten nemen.

Uitgangspunt is dat er windturbines in Noordoost-Twente moeten komen om zo meer duurzame energie op te wekken. Dit is voor de regio bijzonder; er zijn nu namelijk nog geen windmolens in de regio. De keuze voor windmolens naast zonnepanelen vloeit voert uit het landelijk klimaatakkoord evenals de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente. Hoewel zonnepanelen een stuk minder omstreden zijn, is hun opbrengst ook relatief beperkt; zelfs met grotere velden voorzien panelen niet in de behoefte voor duurzame energie. Daarom is het plan om in Noordoost-Twente 18 grote windmolens te plaatsen. Hoe dat eruit zou moeten zien en waar deze precies zouden kunnen staan, willen de vier gemeenten de komende jaren, samen met inwoners en initiatiefnemers, nader onderzoeken. Diverse locaties zijn al uitgesloten; zo willen de colleges geen windmolens midden in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Ook andere landschappelijke gebieden zoals essen, historische landgoederen en Natura 2000 gebieden worden hierbij vermeden. De gebieden waar mogelijkheden zijn, zijn op een kaart aangemerkt als zoekgebieden. Daar zouden windturbines kunnen worden geplaatst in minimale clusters van 3 stuks. Of en waar precies in deze zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is niet bepaald.

Zorgvuldig te werk
De gemeenten realiseren zich dat plaatsing van windmolens veel weerstand oproept; er is twijfel over gezondheidseffecten en horizonvervuiling. Zij willen dan ook inwoners veel betrekken bij dit proces. Verder roepen zij grondeigenaren op om niet zomaar in te gaan op contracten van ontwikkelaars van windenergie; ga eerst in gesprek met uw (agrarische) buren en laat u goed informeren over de mogelijkheden en achtergronden in het windbeleid. De komende periode worden in de aangewezen zoekgebieden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin worden het concept windbeleid, de mogelijkheden en de onmogelijkheden verder toegelicht.

Meer berichten
 
Auto zoeker