De geschiedenis van de Zilveren Kloot (4)

TWENTE - Voor u ligt het vierde en laatste deel in de reeks over de 101-jarige geschiedenis van de Zilveren Kloot. In het laatste deel komt de recente geschiedenis aan bod. Wij werken ook aan een nieuw boek over deze geschiedenis. Heeft u oude documenten of foto’s uit het verleden? Alles is welkom. Bij de foto’s graag naam en datum vermelden. Stuur deze naar zilverenkloot@dwfmediamakers.nl

De cultuurhistorische dynamiek zit niet alleen in bouwwerken, muziek of andere kunstuitingen. Sport en spelen vormen eveneens interessante elementen in de cultuurhistorie; zo ook het klootschieten. Leden van de familie Luttikhuis hebben de afgelopen jaren, en ook nu nog, veel betekend voor de klootschieterssport. Na het overlijden van de eerder genoemde Gerard Luttikhuis nam Gerard Luttikhuis jr. † uit Oldenzaal deze taak over in het Comité van de Zilveren Kloot. Met wijsheid en beleid onderhield hij in die tijd de vele contacten met de veuropscheeters van Noord en Zuid-Twente.

Kloot terug
Ook lukte het hem om de Zilveren Kloot, ooit geschonken door J.J. van Deinse, weer terug te krijgen van H. Ikink uit Reutum. Luttikhuis vertelde destijds dat hij met Ikink had gesproken die deze Zilveren Kloot jarenlang in bezit had gehad, en die hem bij die gelegenheid had verzekerd dat het nooit zijn bedoeling was geweest om dit kostbare kleinood voor zichzelf te behouden. Hem zou alleen ooit de opdracht gegeven zijn om deze oorspronkelijke Zilveren Kloot te bewaren.

Op weg naar eenheid
In de loop der jaren was er ook heel wat strijd gevoerd tussen klootschieters en de kogelwerpers van Twente. Onder voorzitterschap van Jos Tijhuis † werd in september 1984 een zogeheten Grievenboek samengesteld, waaraan ook Gerard Luttikhuis een bijdrage leverde. In de jaren ‘80 zagen beide bonden in dat de vetes, die ontstaan waren in de jaren ‘60 en ‘70, bijgelegd moesten worden. Om de contacten te verbeteren werden in het Grievenboek de geschillen op papier gezet om het wederzijdse wantrouwen weg te nemen. Dit Grievenboek was een aanzet tot de vorming van de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers. Op bestuurlijk niveau werd er constructief samengewerkt. Om nog intensiever met elkaar samen te werken werd het adviesbureau Insector ingeschakeld. Mede hierdoor kwam er toenadering tussen de klootscheeters en kogelwerpers. Op 21 april 2006 was het zover dat er eenheid in de Twentse klootschietsport tot stand komt, op de plaats waar ieder jaar op de eerste zondag in september wordt gestreden om de Zilveren Kloot, daar in het buitengebied van Reutum, aan de Hogeveldsweg bij café Luttikhuis dat gelegen is naast de Haarlerheidebaan, ondertekenden de beide bondsvoorzitters Jos Tijhuis en Aloys Timmerhuis een convenant waarin werd vastgelegd dat men intensiever wilde gaan samenwerken om de klootschieterssport te versterken en te promoten.

De volgende generatie
Na het overlijden van Gerard Luttikhuis † heeft zijn zoon Ad Luttikhuis, inmiddels de derde generatie, in 2006 de taak binnen de familie Luttikhuis overgenomen. Hij speelt een actieve rol bij de jaarlijkse strijd om de Zilveren Kloot, waardoor de traditie van grootvader en vader nu werd voortgezet door kleinzoon Ad. Inmiddels komt de vierde generatie Luttikhuis in beeld. Als voorzitter van het Comité van de Zilveren Kloot zet Ad Luttikhuis samen met zijn medebestuurders, de vertegenwoordigers van Noord en Zuid, de aloude traditie van de Zilveren Kloot voort, onder het ooit door grootvader Luttikhuis verwoorde motto: “Nen flinken schot oet fiksen hand, loat soezenden kloot in ‘t Twenteland”

Recente wedstrijden
Zondag 1 september 2019 vindt een sportief treffen plaats tussen de 25 beste klootschieters en kogelwerpers van Noord en Zuid. Het is een dag die niet in de laatste plaats bijzonder is voor de familie Luttikhuis waarvan zowel leden van de waarme als de koale kant aanwezig waren. Ook nodigde het comité alle nog in leven zijnde veuropscheeters uit. De twee oudsten, Johan Withag (Zuid) en Frans Fox (Noord) gaven de openingsschoten. Daarna kon de eigenlijke strijd beginnen door de veuropscheeters van Noord en Zuid, Robert Meijer (Noord) en Richard Grashof (Zuid). Inmiddels is Noord-Twente al jaren achtereen winnaar van de Zilveren Kloot. Het jaar 2010 werd het Klootschieters jaar, want toen werden de Wereldkampioenschappen Klootschieten voor het eerst in Nederland gehouden en wel in de gemeente Dinkelland. Maar op zondag 3 september 2020 was er de ontmoeting tussen de 25 beste klootschieters van Noord en Zuid; een strijd als vanouds op de inmiddels legendarische Haarlerheidebaan. De strijd om de Zilveren Kloot; hiermee houden de Klootscheeters een inmiddels 101-jarige traditie in stand.

Klootscheeter in ruste
Martin Meijerink

Meer berichten
 
Auto zoeker