TCC en bedrijfsleven vinden elkaar ook in deze coronatijd

OLDENZAAL - Naast onderwijs en stages, leren leerlingen van het Twents Carmel College ook van zogenoemde hybride docenten hoe het werken in een technisch beroep eruit kan zien. TCC loopt als vmbo school voorop in deze regio door een verbindende schakel te zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Experts uit het bedrijfsleven kunnen, naast hun baan, parttime aan de slag als docent of instructeur in hun vakgebied. Het imago van technische beroepen wordt daarmee opgevijzeld en bedrijven die nu minder werk hebben krijgen een kans om hun personeel deels in het onderwijs onder te brengen. Het overheidsproject Sterk Techniekonderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Hybride docenten staan met één been in het bedrijfsleven en met het andere in het onderwijs. Naast lesgeven werken zij nog steeds bij een bedrijf, waardoor ze een schat aan praktijkkennis en -ervaring meenemen. Dit is enorm leerzaam voor leerlingen die door de hybride docenten een reëel beeld geschetst krijgen van de mogelijkheden in de technische sector. Het is een andere manier om buitenschools te leren en praktijkervaring op te doen.

Corona biedt kansen
Het inzetten van hybride docenten voorziet bedrijven in een oplossing om personeel gedeeltelijk elders onder te brengen. Dat kan om verschillende redenen interessant zijn, bijvoorbeeld als er minder werk beschikbaar is. Het coronavirus maakt het voor veel bedrijven lastig om te blijven opereren zoals zij gewend zijn. Hierin ligt een kans die in behoeftes van zowel onderwijs als bedrijven voorziet. Waar bedrijven nu soms minder werk hebben voor hun personeel, hebben scholen behoefte aan onderwijzend personeel met actuele praktijkervaring.

Blijven investeren
TCC investeert sterk in het in huis halen van kennis en expertise uit de praktijk. De aanpak is in deze regio uniek voor vmbo-scholen. “Eén van de doelen die wij ons gesteld hebben, is leerlingen een zo goed mogelijk beeld geven van de praktijk”, zegt Marjolein Wolbers, plaatsvervangend adjunct-directeur Groen & Techniek van TCC. “Dat kan door mensen uit de praktijk aan te trekken als docent of instructeur. Daarvoor zijn we heel gericht op zoek gegaan naar specifieke technische of technologische kennis, die onze docenten niet kunnen aanbieden. De experts uit de praktijk zorgen dus echt voor een verrijking van de lesstof en een betere aansluiting van het onderwijs op de actualiteit. Docenten en hybride docenten vormen samen een ideale mix van praktijk en theorie. ”TCC heeft inmiddels vijf experts uit het bedrijfsleven voor de klas staan die een volledige overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. De eerste ‘echte’ hybride docent start op korte termijn. Een ochtend in de week gaat hij leerlingen leren lassen.”

Meer berichten
 
Auto zoeker