Investering voor herinrichting Langestraat

OLDENZAAL - Het gebied met daarin de locatie van het voormalige postkantoor aan de Langestraat wordt opnieuw ontwikkeld. Het college heeft besloten de locatie van het voormalige postkantoor voor wonen en zorg in te zetten, de huidige 12 starterswoningen van WBO Wonen te behouden en een verbeterde verbinding tussen de Langestraat en de Deurningerstraat te maken.

Met de herinrichting van de Langestraat wil de gemeente dit gebied in de binnenstad aantrekkelijker maken. Het college heeft besloten 300.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen. Samen met een bijdrage van de provincie van 500.000 euro kan de gebiedsontwikkeling in gang worden gezet. De gemeente Oldenzaal vindt het belangrijk dat Oldenzaal een aantrekkelijke binnenstad heeft. In het noordwesten van de binnenstad komen diverse ontwikkelingen samen. Op dit moment wordt de herinrichting van het Singelpark eerste fase uitgevoerd. Aansluitend wordt onder andere het gebied rondom de Langestraat opnieuw ingericht. Om die reden is de gemeente samen met diverse partners aan de slag gegaan om dit gebied opnieuw te ontwikkelen. Afgelopen jaar is met deze partners een voorkeursscenario opgesteld.

Betere verbinding
In het voorkeursscenario heeft dit gebied een locatie voor wonen en zorg, de huidige 12 starterswoningen van WBO Wonen en een verbeterde verbinding tussen de Langestraat en de Deurningerstraat. Op deze manier sluiten de plannen aan bij het Masterplan Binnenstad, de wens van de gemeenteraad rondom de revitalisering van het winkelcentrum de Vijfhoek en de afsluiting van de doorgang naar de Deurningerstraat. De provincie heeft 500.000 euro toegezegd (vanuit het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail fase 1) onder voorwaarde dat de gemeente Oldenzaal voor cofinanciering zorgt. Het college heeft besloten om 300.000 euro beschikbaar te stellen. HMO gaat met de plannen aan de slag en werkt met de samenwerkingspartners het voorkeursscenario uit. Uitgaande van een voorspoedige bestemmingsplanprocedure in 2021, start HMO in 2022 met de bouw en in 2023 met de herinrichting van deze belangrijke straat.

Meer berichten
 
Auto zoeker