Wigboldpalen worden weer op de oude grens geplaatst

OLDENZAAL - De werkgroep grensstenen van de Historische Vereniging De Dree Marken gaat maandag 2 november 2020 wigboldpalen van Bentheimerzandsteen plaatsen op de wigboldgrens, tevens de binnengrens van de Marke Berghuizen. Deze grens is mede de oude gemeentegrens van 1818 tot 1877 van de gemeente Oldenzaal.

Een wigbold ofwel de stadsvrijheid was van de middeleeuwen tot de Franse Tijd in Oost-Nederland de benaming voor de stad (binnen de stadspoorten) en een stuk buitengebied bij een stad (buiten de stadspoorten), dat juridisch tot de stad behoorde, en waar dus het stadsrecht gold. Het woorddeel wig heeft te maken met het Germaanse begrip wik, een omheind gebied. Bold is een oud woord voor recht. Vermoedelijk heeft bisschop Otto van Lippe omstreeks 1220 het wigboldrecht van Oldenzaal (later stadsrecht) schriftelijk bekrachtigd. Het wigboldrecht stond aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van de stad Oldenzaal. Met het wigboldrecht bevrijdden de Oldenzalers zich langzamerhand van de horigheid. De wigboldgrens werd gemarkeerd door wigboldstenen en/of-palen. Deze locaties zijn in 1642 nog door de stadsbestuurders gecontroleerd.


De werkgroep wil dat wat aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal lag, het stadswigbold, weer zichtbaar maken door het plaatsen van zeven vervangende wigboldpalen nabij de navolgende kruisingen van wegen: Hengelosestraat-Titus Brandsmastraat, Hyacinthstraat- Primulastraat, Bentinckstraat-Dr. Sloetstraat, Ootmarsumsestraat-Thorbeckestraat, Oude Rossumerstraat-Thorbeckestraat, Scholte Grevinkhoflaan-Emmastraat en Spoorstraat-Haerstraat. Deze kruisingen lagen op de belangrijkste toegangswegen naar de stad.
In samenspraak met de gemeente Oldenzaal wordt op maandag 2 november overgegaan tot plaatsing van de wigboldpalen op bovengenoemde locaties.

Meer berichten
 
Auto zoeker