Woningaanbod moet anders worden

OLDENZAAL - Hoe moet het woningaanbod er in Oldenzaal de komende jaren uit gaan zien? De gemeente Oldenzaal verrichtte begin dit jaar onderzoek naar het wonen nu en de toekomstige woonwensen van Oldenzalers. Ondersteund met demografische ontwikkelingen heeft de gemeente een redelijk beeld van de toekomstige behoefte.

Er zijn veel trends die een invloed hebben op de woningbehoefte op korte en langere termijn. Dit staat altijd op gespannen voet; bouwen voor wat nú nodig is, zorgt over tien jaar wellicht voor een overschot aan bepaalde woningen. De gemeente verwacht dat het aantal huishoudens in Oldenzaal de komende tien jaar nog met 200 tot 300 zal stijgen. Het aantal eenpersoonshuishoudens en ouderenhuishoudens neemt ook toe. Daarnaast wil de gemeente dat Oldenzaal aantrekkelijk blijft voor jongeren om hier te blijven wonen. Aan de andere kant neemt de vraag naar sociale huurwoningen sterk af. Een en ander zorgt ervoor dat de gemeente, WBO Wonen en bouwers bepaalde keuzes zullen moeten maken om het toekomstige aanbod beter af te stemmen op de behoefte. In de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 geeft de gemeente hier sturing aan.

Plannen
In de woonprogrammering staat welke keuzes nodig zijn. De verwachting is dat de huidige woningbouwplannen goed zullen voorzien in de behoefte aan meer woningen tot aan 2030. Het college van B&W zet extra in op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens en het ontwikkelen van extra plannen om te kunnen voorzien in de grote vraag naar levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen die ook goed geschikt zijn om op hogere leeftijd mensen zelfstandig te laten wonen. Deze zijn dan bijvoorbeeld drempelvrij gebouwd en makkelijker te verbouwen naar een bad- en slaapkamer op de begane grond.

Samenwerking nodig
De gemeente heeft uiteraard ook maar beperkte invloed, aangezien zij zélf niet bouwen. Daarom is het beleid ook afgestemd met WBO. De corporatie zal 575 sociale huurwoningen schrappen door verkoop, sloop en transformatie naar zorg.

Meer berichten
 
Auto zoeker