Foto: Shutterstock.com

Provincie steunt wijk-centra en dorpshuizen

TWENTE - De Provincie Overijssel steunt wijkcentra en dorpshuizen met een nieuwe subsidieregeling. Deze werd dinsdag geopend. Hiermee kunnen zij tot 15.000 euro ontvangen - met vrijwilligerswerk als tegenprestatie.

De dorpshuizen en wijkcentra zetten zich al veel in voor de lokale gemeenschap. Maar de coronacrisis maakte dit niet gemakkelijker. Zo lagen veel activiteiten stil, waardoor zij ook de nodige inkomsten moesten missen. Dit terwijl vaste lasten wel gewoon doorliepen. Gedeputeerde Roy de Witte: “Net als de horeca moesten ook de dorpshuizen en wijkcentra dit voorjaar dicht. Dat was niet alleen een sociale klap, maar ook een zware financiële tegenvaller. De vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten meer tegenover. Door samen aan de slag te gaan om de omgeving op te knappen, maken we Overijssel mooier en socialer. Dat is samenleven in Overijssel.”

Opzet
De subsidieregeling omvat wel een tegenprestatie. Deze voorzieningen kunnen, afhankelijk van hun inkomstenderving, maximaal 15.000 euro ontvangen. Hier staat dan wel vrijwilligerswerk tegenover; gewaardeerd met 15 euro per uur. Oftewel, de buurthuizen moeten zich verder aantoonbaar 1.000 uur inzetten voor de lokale gemeenschap. Het liefst door activiteiten te houden de komende tijd die bijdragen aan de leefbaarheid rond het wijks- of dorpshuis. De accommodatie moet dan ook in een plan laten zien hoe zij deze tegenprestatie vorm willen geven. In totaal is voor deze regeling 300.000 euro beschikbaar. Hiermee kunnen dus aardig wat van deze voorzieningen geholpen worden. Er was ook veel vraag naar dit soort steun.

Aanvragen
Kijk voor meer informatie over deze regeling en het aanvragen van subsidie op: www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/sociale-hypotheek-overijssel/

Meer berichten
 
Auto zoeker