BoesCoolTuur komt met nieuw instrumentenfonds voor jeugd

OLDENZAAL - Kinderen die hun muzikale talenten willen ontwikkelen moeten daar de mogelijkheid voor krijgen. Om deze reden stelt BoesCoolTuur muziekinstrumenten ter beschikking aan kinderen waarvan de ouders om financiële redenen niet in staat zijn een instrument aan te schaffen zodat hun kind thuis kan oefenen.

Ouders kunnen een beroep doen op het instrumentenfonds door bij Stichting Leergeld een aanvraag in te dienen. Voor deze samenwerking is gekozen omdat Stichting Leergeld goed zicht heeft op de doelgroep en ouders zo niet een hun onbekende organisatie hoeven aan te schrijven. Het instrumentenfonds voorziet de kinderen van een goed beginnersinstrument zodat elk kind dezelfde uitgangspositie heeft en zoveel thuis kan oefenen als hij/zij wil. Het instrumentenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door het Cogas Cultuurfonds en het Coöperatiefonds Twente-Oost van de Rabobank. Voor meer informatie over het instrumentenfonds kan contact op worden genomen met info@boescooltuur.nl

BoesCoolTuur
BoesCoolTuur bestaat sinds eind 2016 en werd opgezet als culturele tegenhanger van het sportstimuleringsproject BoesCoolFit. Doel is om basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het cultuuraanbod in Oldenzaal. Voor kinderen is ervaren en beleven van kunst en cultuur een goede stimulans voor zelfontplooiing, sociale vaardigheden en plezier. Kunst en cultuurdeelname is lang niet in ieder gezin een haalbaar iets of prioriteit, zeker wanneer ouders een beperkt inkomen hebben. Daarom is het juist erg mooi dat BoesCuulTuur ook actief inzet op het bereiken en ondersteunen van deze specifieke doelgroep.

Meer berichten
 
Auto zoeker