VWO-leerlingen op de UT

OLDENZAAL - In het afgelopen schooljaar is er een unieke samenwerking geweest tussen Twents Carmel College en Universiteit Twente. Wout Rorink en Luc Zwiep, twee 5-vwo-leerlingen van de locatie Lyceumstraat hebben verschillende wiskundevakken aan de universiteit gevolgd. Ze hebben deze vakken succesvol afgesloten met goede tentamencijfers.

Twents Carmel College (TCC) wil maatwerk voor haar leerlingen mogelijk maken. “We proberen voor elke leerling de meest optimale leeromgeving te creëren. In dit geval hebben we dat gedaan in samenwerking met de UT, waarvan TCC een partnerschool is. Het is mooi om te zien dat leerlingen die dat aan kunnen, een extra uitdaging krijgen”, vertelt rector Marjan Weekhout. Maatwerk mogelijk maken geldt voor alle leerlingen: zij die extra ondersteuning nodig hebben, een eigen leerroute en snelheid willen volgen binnen het reguliere aanbod, of een deel van het reguliere programma kunnen overslaan of vervangen door een programma uit het vervolgonderwijs. Wout en Luc behoren tot de laatste groep. Het idee kwam vanuit de leerlingen zelf. De school is vervolgens gaan kijken naar mogelijkheden en kwam via Pre-U (het Pre-University programma van de UT voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs) op een samenwerking met de universiteit uit. “Ik ben heel trots op de samenwerking tussen middelbare scholen, Pre-U en UT om deze ‘rebelse‘ onderwijsroutes voor de leerlingen mogelijk te maken”, aldus Thom Palstra, rector magnificus van Universiteit Twente.

Bijzondere prestatie
Het is een bijzondere prestatie, zeker omdat beide leerlingen naast het UT-traject al hun reguliere en extra schoolvakken van 5 vwo volgden, waar zij hoge cijfers voor behaald hebben. De twee leerlingen hebben per kwartiel een UT-vak gevolgd binnen een module. De vakken die ze gevolgd hebben zijn: Calculus A, Calculus B en Lineaire Algebra. Naast deze vakken heeft Wout ook Quantum Materie gevolgd (en in een keer gehaald.) Wout en Luc draaiden op de universiteit mee als reguliere studenten. Alle studiematerialen, colleges en tentamens zijn bovendien in het Engels gevolgd en gemaakt. Door dit traject zitten de leerlingen nu al ver boven het eindexamenniveau van het vwo. TCC en de universiteit hebben in goede samenwerking gezorgd dat de leerlingen niet geremd werden door regels, het examen en de inspectie. De inspectie en minister Arie Slob hebben zich zeer positief uitgesproken. Zij willen juist meedenken in oplossingen, zo hoefden de leerlingen niet de reguliere vwo-wiskundelessen te volgen.

Meer berichten
 
Auto zoeker