Gezamenlijke controles NOT-gemeenten bij autobranche

TWENTE - Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen hebben het afgelopen jaar diverse controles gehouden, gericht op de autobranche. Hoewel de meeste bedrijven hun zaken goed op orde hebben, werden toch nog twijfelachtige dingen aangetroffen.

De autobranche krijgt de afgelopen jaren vaker aandacht van overheden. Ondermijning is namelijk een groeiend probleem; criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving. Normen vervagen en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid neemt af.

Autobranche
De NOT-gemeenten hebben zich specifiek gericht op de autobranche, omdat landelijk blijkt dat er grote verschillen zijn. Naast de legitieme bedrijven die zich netjes aan de regels houden, zijn er ook bedrijven die soms zelfs criminelen actief helpen. De integrale controles leverden meer inzicht op om het kaf van het koren te scheiden. De komende tijd worden concrete vervolgonderzoeken gestart door betrokken instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, de politie, Sociale Recherche Twente, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de gemeenten.

Diverse overtredingen
De controles leverden diverse overtredingen op. De gemeenten controleerden 'meer dan 25' autobedrijven. Hierbij constateerden zij onder meer dat acht bedrijven geen milieumelding hebben gedaan. Zes bedrijven overtreden de Wet Milieubeheer voor opslag van gevaarlijke stoffen. Negen bedrijven worden nader onderzocht door de Sociale Recherche. Vijf bedrijven krijgen nadere controle door de gemeenten. Drie bedrijven waren in overtreding van het bouwbesluit brandveilig gebruik. En bij één bedrijf werd in de voorraad zelfs een gestolen voertuig aangetroffen. Helaas zijn geen namen gepubliceerd van deze bedrijven, dus blijf als klant waakzaam op twijfelachtige situaties.

Meer berichten
 
Auto zoeker