Foto:

Toekomstgerichte erven

OLDENZAAL - Het landelijk gebied is in beweging. Veel agrariërs staan daarom voor een keuze; stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren? Ook bewoners van het buitengebied die geen agrariër zijn hebben vragen. Bijvoorbeeld over asbestdaken op schuren, nieuwe wetten en regelingen en consequenties van dichtbijgelegen natuurgebieden.

Binnen het project “Toekomstgerichte Erven” van de provincie Overijssel worden erfeigenaren geholpen door ervencoaches om dit soort vragen te beantwoorden. Oldenzaal sluit nu ook aan bij dit project. In een aantal Overijsselse gemeenten is de afgelopen jaren succesvol een pilot gedraaid met ervencoaches. Oldenzaal heeft ervoor gekozen om ook deel te nemen aan dit project, dat wordt gefinancierd door de provincie Overijssel. Dit doet Oldenzaal samen met de andere Noordoost-Twentse gemeenten, waarmee een plan van aanpak is opgesteld.

Goed advies
De ervencoach biedt perspectief op erven door erfeigenaren te helpen met het maken van passende keuzes, bepalen van concrete acties en te zetten stappen. De inzet van ervencoaches in Noordoost-Twente omvat het bezoeken van erfeigenaren, het begeleiden naar de tweedelijns ondersteuning en netwerken ten behoeve van een integrale aanpak voor een toekomstgericht erf. De ervencoaches die worden ingezet vanuit de provincie hebben allemaal een sterke affiniteit met het landelijk gebied en zijn bekend in Noordoost-Twente. Het Oldenzaalse buitengebied kent een andere omvang en structuur dan de overige gemeenten. Dat neemt niet weg, dat ook in het Oldenzaalse buitengebied erf- en woningeigenaren vragen hebben over toekomstige ontwikkelingen en behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Zij ontvangen binnenkort een brief met uitleg.

Meer berichten
 
Auto zoeker