Boete voor gebruik water uit vijvers

TWENTE - Het Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat het ten strengste verboden is om water te gebruiken uit de openbare vijvers in het stedelijk gebied. Sinds 29 mei is hiervoor formeel een verbod van kracht, als één van de vele maatregelen tegen droogte. Helaas constateert het Waterschap veel overtredingen.

Het verbod op het onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied is onder meer bedoeld om vissen te beschermen. Wanneer mensen water uit de vijver pompen, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien, is dit nadelig voor de waterkwaliteit. Het Waterschap gaat hier dan ook scherper tegen optreden. Het verbod is van kracht voor zowel bedrijven als particulieren. De handhavers zien van alles; van mensen die emmers water uit de vijver halen om de bloemen water te geven tot bedrijven die gelijk hele tankwagens vol wegpompen.

Onwetendheid
De afgelopen weken hebben de handhavers regelmatig gecontroleerd en volop tijd besteed aan uitleg en voorlichting. Veel mensen doen dit namelijk uit onwetendheid; ze weten niet dat ze hiermee de waterkwaliteit aantasten en 'zo'n vaart loopt dat toch niet als ik een emmer water haal?' Nu is men het stadium van waarschuwen voorbij en volgen er onherroepelijk boetes. Deze lopen uiteen van 550 euro voor particulieren tot 1.500 euro voor bedrijven.

Beregening
Naast dit specifieke verbod zijn er nog geen andere verboden ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater. Wel is de beregeningsregeling van kracht; men mag geen water uit een waterloop halen wanneer de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Oftewel, wanneer het water zo laag staat dat het niet meer kan stromen. Kijk voor de actuele situatie en eventuele verboden bij aanhoudende droogte op: www.vechtstromen.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker