Minder rompslomp bij subsidies

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal maakt het dit jaar wat makkelijker voor de ontvangers van wat grotere subsidies. Zij hoeven in ieder geval dit jaar geen uitvoeringsovereenkomsten meer op te stellen voor structurele subsidies.

De gemeente verleent subsidies aan een groot aantal organisaties die zich inzetten voor Oldenzaalse samenleving in de brede zin. Bijvoorbeeld het welzijnswerk, de bibliotheek, sportverenigingen, theater en vele anderen. Tot nu toe moesten de organisaties die meer dan 50.000 euro subsidie ontvingen een uitvoeringsovereenkomst opstellen waarin zij aangeven welke prestaties zij leveren voor het ontvangen geld. Deze worden veelal in het lopende jaar opgesteld. Omdat dit erg arbeidsintensief is en organisaties nu kampen met grote uitdagingen door de crisis, is besloten om de overeenkomsten niet meer vast te stellen. Dit was al eerder het plan, maar door de coronacrisis is dit nog actueler geworden. In overleg met de organisaties zal gekeken worden naar 'redelijke en passende oplossingen' voor de subsidies en de te leveren activiteiten.

Meer berichten
 
Auto zoeker